Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Omvända vägar (Inverted ways)
— Klara Albertsson, Erik Torstensson, Estelle Bourdet, Stina Edin, Emma Holmgren, Statira Jazayeri, Sofie Karlsson, Carina Petersson, Henny von Schantz, Elin Wallenstam, Ben-Hui Grâce Wu

På svenska

Omvända vägar (Inverted ways) is an exhibition created by a network of eleven textile artists. Over the past two years, the artists have collectively delved into the tradition of fabric scrap and rag rugs. Through workshops, discussions, and lectures, 11 different works have taken shape. The exhibition showcases some of the artworks that the ongoing project has resulted in.

In English

Omvända vägar är en utställning skapad av ett nätverk bestående av elva textilkonstnärer. Konstnärerna har under de senaste två åren tillsammans fördjupat sig i traditionen kring trasan och trasmattan. Genom workshops, diskussioner och föreläsningar har elva olika arbeten tagit form. Utställningen presenterar några av de konstverk som det pågående projektet resulterat i.

De flesta i gruppen är utbildade vid HDK-Valand, Textilkonst i Göteborg men också på Handarbetets vänner, Stockholm och på Capellagården, Öland. Deras gemensamma arbete innefattar olika konstnärliga uttryck, bland annat med fokus på historiska kopplingar till hantverk, kvinnligt skapande, återbruk och funktion.

Utställningen är den första som konstnärerna genomför tillsammans och är en möjlighet att visa och förmedla deras pågående projekt för en publik. De har under två års tid setts och anordnat workshops för varandra och för att arbeta fram en form kring trasmattan, dess samtida roll och betydelse för deras respektive praktiker. I detta steg av projektet vill konstnärerna visa upp vart de kommit i sina individuella praktiker utifrån tematiken. Utställningen är en även möjlighet för de att utforska relationen mellan sina individuella processer och vad som uppstår i mötet med varandra.

Relaterat innehåll