Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Öppen ateljé

Open Studio: chinese guest artist Conglan Chang

På svenska

Conglan Chang, a painter from Shanghai, China, is currently in residence at Konstepidemin and is now opening her studio to curious visitors! Conglan is primarily focused on calligraphy, traditional Chinese painting, and the study of meticulous flower-bird paintings from the Song Dynasty. Take the opportunity to meet the artist and learn about her current projects! Drop-in between 10:00 and 18:00.

Conglan Chang

Conglan Chang is currently employed at Tianhua College of Shanghai Normal University and is a member of both the China Women’s Painting Association and the Shanghai Artists Association.

The art of Chang Conglan lies at the intersection of tradition and modernity. Having studied Meticulous Flower-bird Painting during the Song Dynasty, she has retained the essence of traditional Chinese paintings. By inheriting the unique techniques of Meticulous Painting in the Song Dynasty, she depicts modern life in a manner that is both authentic and innovative. Her paintings are replete with her unique perspective, employing simple and elegant colors to evoke an emotional response from the viewer and effectively conveying her feelings as well. Her works exemplify the seamless integration of traditional techniques with modern life.

In English

Conglan Chang, målare från Shanghai, Kina, gör residens på Konstepidemin och öppnar nu upp sin ateljé för nyfikna besökare! Conglan är primärt fokuserad på kalligrafi, traditionellt kinesiskt måleri och studie av noggranna blomma-fågelmålningar från Songdynastin. Ta chansen att träffa konstnären och ta del av hennes nuvarande projekt! Drop-in mellan 10.00 och 18.00.

Conglan Chang

Conglan Chang är för närvarande anställd vid Tianhua College vid Shanghai Normal University och är medlem i både Kinas kvinnliga målarförening och Shanghais konstnärsförening.

Konsten av Chang Conglan ligger vid skärningspunkten mellan tradition och modernitet. Genom att ha studerat noggranna blomma-fågelmålningar under Songdynastin har hon behållit essensen av traditionella kinesiska målningar. Genom att ärva de unika teknikerna för noggranna målningar från Songdynastin skildrar hon det moderna livet på ett sätt som är både autentiskt och innovativt. Hennes målningar är fyllda med hennes unika perspektiv och använder enkla och eleganta färger för att framkalla en känslomässig respons från betraktaren och effektivt förmedla hennes egna känslor. Hennes verk exemplifierar den sömlösa integrationen av traditionella tekniker med det moderna livet.