Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Orael
— Malin Griffiths

På svenska

”The exhibition Orael is really a self-portrait. During the creative period I re-made myself by casting parts of my body in silicon. These bodies are then filled with memory retentive symbolic objects and physical traces such as a drop of blood, a tear and hair from my children. The pyschoanalyst Jaques Lacan is of the opinion that there is within us an inner room. A place where we own true knowledge of ourselves and our past. Something which is seperated from our ”self” but which is within our inner room. Carl Jung refers to the ”Shadow”, a mirror of ourselves but the opposite to our conscious ”self”. The ”Shadow” is everything we do not want to accept. My other ”self” is left to its destiny nightime in a frightening milieu. By exposing the copy of my ”self” to discomfort a method exists to challenge and reflect about concepts such as darkness and fear. The word Orael is for me synonymous with fear. Beware of Orael said the father of my childhood friend, before, as a small child, I would retur into my home in the evening. There is never a concrete danger, just a word and my own thoughts.”
Malin Griffith

 

In English

”Mina projekt rör sig kring ämnen som identitet, vuxenblivande och tid. Ofta i relation till natur och växtlighet. Genom fotografi och installation undersöker jag hur allting hänger samman med en vilja att komma närmre det naturliga. Utställningen Orael är egentligen ett självporträtt. I tillverkningsprocessen har jag återskapat mig själv genom att gjuta av kroppsdelar i silikon. Kroppen är sedan stoppad med minnesbärande symboliska objekt och fysiska spår som en droppe blod, en tår och hår från mina barn. Psykoanalytikern Jacques Lacan menar att det inom oss, finns ett inre rum. En plats där vi äger sann kunskap om oss själva och vår historia. Något som är separerat från vårt jag men som finns i vårt inre. Carl Jung talar om Skuggan, en spegling av oss själva men motsatsen till vårt medvetna jag. Skuggan är allt det som vi inte vill kännas vid. Mitt andra jag är utelämnat till sitt öde i en på natten för mig skrämmande miljö. Att utsätta reproduktionen av mig själv för obehag är en metod för att utmana och reflektera kring begrepp som mörker och rädsla. Ordet Orael är för mig synonymt med rädsla. Akta dig för Orael sa barndomskompisens pappa innan jag som liten, sprang hem till mig om kvällarna. Det fanns aldrig någon konkret fara, bara ett ord och mina egna tankar.”
– Malin Griffiths

Malin Griffiths. Född 1973 i Hallsberg. Bor och arbetar i Särö och Göteborg. Utbildad vid Akademin Valand, Göteborgs Universitet. Kandidatexamen i konstnärlig fotografi (2014) och masterexamen i konstnärlig fotografi (2016).

www.malingriffiths.com