Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Portal
— Carolina Jonsson

I utställningen Portal låter Carolina Jonsson Pannrummets inre utformning bli en del av sina videoinstallationer.

Utställningen relaterar till mellanrummet som existerar mellan människan och naturen, mellan det naturliga och det av människan skapat. Verken strävar efter att utmana gränserna mellan människa, natur och maskin. Carolina Jonsson är videokonstnär och född 1975. Hon har en MFA från Kunstakademiet i Trondheim och bor och arbetar i det svenska landskapet.

Jonssons arbeten refererar ofta till måleri och vid en första anblick kan en video uppfattas som en vagt rörlig målning. Hon är upphovsperson till Ecolonia-arkivet; vilket samlar väsentligheter, iakttagelser och förnimmelser funna i vardagen och påträffade i naturen.

 

”I min praktik undersöker jag vad som kan uppfattas som vackert. Inte för att romantisera eller glorifiera mina omgivningar utan för att ta oss bortom våra förutfattade meningar om vad vi förväntas uppleva vid specifika möten. Ecolonia är mitt språk, mitt sätt att beskriva en verklighet vi skapar i samspel med våra omgivningar. Jag är intresserad av att förmedla något dolt, ett naturens ”mer” som uppfattas bortom det ögat ser. I detta system blir vardagen kontinuerligt omvärderad. Nya världar och situationer uppstår som kan vara både vackra och skrämmande, de kan innehålla igenkänning såväl som främmandeskap. Det öppna och pågående Ecolonia-arkivet bidrar också till att utforska vårt samtida samhälles relation till naturen. Genom att accentuera den estetiska upplevelsen kan den kanske hjälpa oss att vidare förändra den mänskliga uppfattningen om en oförutsägbar natur som ett objekt att systematiskt beskriva, kontrollera och dominera.”

Carolina Jonssons verk har visats på utställningar och filmfestivaler nationellt och internationellt. Hon arbetar också med uppdrag i det offentliga rummet vilka kan upplevas bl.a. på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jonsson har ett nära samarbete med den Göteborgsbaserade dansaren och koreografen Fanny Kivimäki som medverkar i flera av hennes videoinstallationer.