Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Preludium
Per Agélii

Förstudier, etyder inför ett  scen/konstprojekt, där ett flöjtbaserat elektroniskt musikstycke utgör grunden för arbetet. En samling  reliefer, utförda i papier-maché.

”Den kinesiska skrivkonstens bildpoesi är ofta tankeväckande och för mig är den en omfångsrik skattkista.Tecknet för flöjt ser t.ex. ut som ett litet hus med många fönster och dörrar. Öppnar någon ett fönster eller stänger en dörr, förändras tonen när luftströmmen tar en annan väg genom huskroppen. Flöjten  blir ett hus som blir en flöjt…

Blå Huset är en flöjt”.