Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Performance

Primordial soup – performance. Framförs den 29 & 30 oktober samt 7 november!
— Jonas Börjesson, John Söder

På svenska

Jonas Börjesson och John Söder presents the exhibition Primordial soup in Bergrummet, Galleri Konstepidemin.

“The term ‘Primordial soup’ aims to explain the growth of organic matter in water bodys of prehistoric earth. The theory was that organic life could spontaneously arise from inorganic compounds if enough energy was added in the form of lightning. Today, the theory is widely demented, but as a title for our collaboration, the term seemed appropriate. The work arises in the meeting between our two art forms.”
–Jonas Börjesson & John Söder

In English

Primordial soup är en performance av bildkonstnären Jonas Börjesson och noisemusikern John Söder. Primordial soup framförs i Bergrummet på Galleri Konstepidemin vid sex tillfällen under oktober och november 2021.

”Termen ’Primordial soup’ eller ’Ursoppa’ uppstod på 1920-talet och syftade till att förklara tillväxten av organiskt material i vattendrag hos den förhistoriska jorden. Teorin var att organiskt liv kunde spontant uppstå av ickeorganiska föreningar om tillräckligt med energi tillsattes i form av blixtnedslag. En teori som idag är dementerad, men som titel till vårt samarbete föll sig termen passande då vårt verk uppstår i mötet mellan våra två konstformer.”
–Jonas Börjesson & John Söder

Datum & tid

Fredag 29 oktober kl. 18:00 och 19:00
Lördag 30 oktober kl. 13:00 och 14:00
Söndag 7 november kl. 13:00 och 14:00

Biografi

Jonas Börjesson är bildkonstnär baserad i Göteborg. Han arbetar med teckning och utforskar i sitt bildskapande det absurdistiska i människans natur, vårt sökande efter tillhörighet och mening.

John Söder är en Göteborgsbaserad noisemusiker känd från projekt som Drepdem, Älta, Ravga och Them Teeth. Söders ljudlandskap kan liknas vid en snårig, okänd skog. Han arbetar intuitivt med improviserat ljud och utforskar skogen medan han rör sig igenom den.

 

Vi följer utvecklingen av coronapandemin och planerar evenemanget utifrån gällande rekommendationer och restriktioner.

Med stöd från/I samarbete med

Tillgänglighetsdatabasen: Bergrummet
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
ABF