Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Real Thing
— Johan Söderström

Utställningen visar målerier i spackel på ekpaneler. Det kommer även att uppföras ”deltagande konstverk” där publiken inbjuds att vara medskapare. Titeln kan referera både till Coca-Cola kampanjen, ”It’s the real thing” och Immanuel Kants föreställning om tinget-i-sig-själv (das Ding an sich). FörJohan betyder det att subjektet bara kan uppleva fenomenen som de framstår genom perceptionen. Det är alltid fundamentalt annorlunda än vad de verkligen är, utanför språkets barriär – i sig själva.

” Jag arbetar med material och process-baserat måleri. Mitt arbetsmaterial är spackel. Materialet bidrar med det oregelbundna och sprickor när det torkar. Jag uttrycker mig på ett sätt som påminner om japansk Kintsugu. På så vis synliggör jag torkandets process. Sprickorna blir en visuell metafor för tid. I mitt arbete försöker jag begränsa mina kognitiva val och därmed öka möjligheten för att precisera något okänt. Likt Richard Serras berömda lista med verb, så utgår jag från enkla ordhandlingar i mina arbeten. De har ett ett grafiskt uttryck, men är också väldigt taktila, med en konkret fysisk närvaro. Jag känner mig knuten till materialbaserade konströrelser som informalismen (Antoni Tapies) och arte povera (Alberto Burri), men jag använder också performativa grepp i min process där jag t.ex. går i spacklet för att forma det, inspirerad av bl.a. Kazuo Shiraga och Gutaigruppen. En viktig del av min verksamhet är också deltagande konstprojekt, där publiken inbjuds att interagera med mina verk och medskapa nya arbeten.

I övrigt är jag intresserad i förhållandet mellan språk och material och hur perceptionen är beroende av båda. Mina arbeten berör ensamheten i grunden av den mänskliga existensen. Psykoanalytisk teori av t.ex. Jacques Lacan är en viktig referenspunkt för mig. Genom titlar och konceptuella grepp önskar jag också belysa och undersöka angelägna frågor om vår samtid, som materiell ojämlikhet, främlingsfientlighet och andra former av avstånd mellan människor.”  
Johan Söderström

Johan Söderström utför sitt processbaserade måleri bestående av spackel på ekpanel  med en egenutvecklad teknik. Målningarna har ett grafiskt uttryck med en taktil matrialitet, ofta i form av serier men även som rumsliga installationer. Johan arbetar också med deltagande i sina konstprojekt.

Söderströms arbeten är baserade på en föreställning om en grundläggande alienation i det mänskliga subjektet.
Genom att använda måleriet formulerar han något kring en brist, eller en önskan, integrerad i själva verklighetsuppfattningen.Han undersöker om detta tillstånd kan kasta ljus över andra former för social och kulturell alienation – som privilegier, klass och rasism. Kort sagt olika slags avstånd mellan människor.

Johan Söderström bor och är verksam i Oslo. Johan är utbildad vid er Kunstakademiet i Trondheim och har en omfattande utställningsverksamhet från stora och mindre arenor i Norge och Sverige. Senaste utställningen var i Bomuldsfabrikken i Arendal, Husby Konsthall och Risør Konstpark. Hans arbeten går att finna i privata och offentliga skandinaviska samlingar, och han har utfört flera offentliga uppdrag. År 2020-21 erhöll han arbetsstipendie från BKV. I januari 2022 har han en separatutställning på Buer Gallery i Oslo.

Med stöd från/I samarbete med

Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin
Statens kulturråd
Göteborgs Stad
ABF