Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Evenemang

Residens för konstkritiker

Konstepidemins internationella artist-in-residence i Göteborg arrangerar residens för konstkritiker i Norden. Under några intensiva dagar skapas en mötesplats där deltagarna tillsammans reflekterar över konstkritikerns roll och konstkritikens uttryck.

I ett möte med deltagare från olika nordiska länder, och med hjälp av gästföreläsare, besök på gallerier och konsthallar, skapas förutsättningar för att sätta den egna verksamheten i perspektiv.

Hur kan en konstkritik se ut och formuleras idag? I vilken relation står den till samhället och politiken? Var finns konstkritikens viktigaste konfliktytor bortom dagspressens hastigt skiftande fokus? Hur kan en kritisk offentlighet stärkas? Dessa och andra frågor kommer på olika sätt att ställas och diskuteras i samband med residenset.

Se hela programmet som kritikerna kommer att ta del av under veckan här

Medverkande kritiker:
Magnus Bons (Sverige), frilansande konstkritiker och skribent samt redaktör för Konsten.net
Andreas Engström (Sverige), konstmusik- och ljudkonstkritiker, tidigare redaktör för band annat Nutida Musik
Elena Ortiz (Danmark), konstvetare och curator
Frida Sandström (Sverige), frilansande konstkritiker, skribent och konstnär
Maria Säkö (Finland), författare, ordförande i Finlands kritikerförbund och skriver bl.a. kritik för Helsingin Sanomat.

Under veckan är det också tänkt att samtliga deltagare ska skriva en text som diskuteras gemensamt i en workshop sista dagen. Ämne och form är fritt, men förhoppningen är att texten ska ta sin utgångspunkt från något av det som möter de medverkande under veckan. Texterna kommer att publiceras efterhand på bland annat Konstepidemins hemsida.

Kontakt:
meira@konstepidemin.se

Med stöd av Kulturkontakt Nord och Västra Götalandsregionen.

Mer information om de som medverkar på kritikerresidenset:

Magnus Bons
Magnus Bons är frilansande konstkritiker och skribent samt redaktör för sajten Konsten.net. Han medverkar regelbundet i Fotografisk tidskrift och Konstperspektiv samt i KUNSTforum (Norge).

Han har även publicerat texter i kataloger och böcker, om bl.a. Torsten Andersson, Jan Håfström, Cecilia Edefalk och Björn Lövin.

Andreas Engström är kritiker, redaktör, curator, föreläsare och översättare med ett huvudsakligt intresse i samtida konstmusik. Han bor och är verksam i Tyskland.

Under 2005-2015 var han redaktör för Nutida Musik. Han har även varit redaktör för World New Music Magazine. 2014 var han assisterande curator för festivalen Faithful! Treue und Verrat der Neue Musik i Berlin, där han också driver den månatliga konsertserien Kontraklang sedan 2015. 2018 curaterar han ljudkonstdelen vid Donaueschinger Musiktage.

Som skribent intresserar han sig för experimentell musikteater och ljudkonst, ämnen han också föreläst om. Andra mer generella intresseområden är de alternativa scenerna i Sydöstasien och Mellanösten och relationen mellan lokala scener i en globaliserad värld. Också de nordiska scenerna intresserar honom. Inte minst de ”relativa periferierna” som Västnorden, och vad som förbinder och vad som skiljer de olika länderna, regionerna, städerna åt.

Andreas har även hållit workshops i kritik.

Elena Lundqvist Ortiz har en Batchler of Arts i konsthistoria från Köpenhamns Universitet, med inriktning på mötet mellan teknologi, vetenskap, ekologi och estetik. Hennes fokus är förhållandet mellan det mänskliga och det ickemänskliga andra, i ljuset av samtidens klimat- och miljökatastrof. Här ryms också en utforskning av spänningsfältet mellan teori och praktik, primärt med utgångspunkt i queer- och feministisk teori. Något som tydligast manifesterats i hennes arbete med den virtuella jordgloben Google Earth.

Hon har tidigare varit curator och intendent på det konstnärsdrivna galleriet TYS. För närvarande arbetar hon som på curatorplatformen och förlaget Laboratoriet for Æstetik og Økologi, medan hon tar sin Master of Arts i Moderne Kultur og Kulturformidling.

Maria Säkö är frilansande teater- och danskritiker. Hon skriver regelbundet i Helsingin Sanomat och Teater&dans. Hon har nyligen tillträtt som chefredaktör för webbportalen Kulttuurin Norsunluutorni, och är även ordförande för Finlands Kritikerförbund.

Utöver att ha skrivit mycket om finsk teater, har hon också skrivit en bok om finsk Q-teatern som ska publiceras i september.

Frida Sandström är konstnär, journalist och kritiker, med särskilt intresse för samtals- och mötesstrukturer. Hon är tidigare verksam vid Skogen i Göteborg och sitter idag i tidskriften Palettens redaktion. Hon skriver återkommande för Kunstkritikk och för Feministiskt perspektiv, samt är litterär producent för konstgruppen MYCKET.

Programansvariga
Meira Ahmemulic är konstnär utbildad på Konsthögskolan Valand. Förflyttningar, migration, klass och språk är centrala teman i hennes arbeten. Meira är också verksam som författare och har publicerat flertal essäer bland annat i tidskrifterna Ord&Bild, Glänta och OEI samt boken City of Names (Glänta). Till vardags arbetar hon som lärare i konstnärligt skrivande och som internationell koordinator på Konstepidemin.

Martin Engberg är författare och tidigare redaktör för Ord&Bild, samt medarrangör för kritikresidenset. Han är en van skrivarkurslärare och lektör. Tillsammans med författaren Mattias Hagberg driver han projektet Skrift (Se Skrift.org) som ägnar såg åt att undersöka litteraturens möjligheter som kunskapsform, främst i samtalets form. Hans senaste bok var Ta skada (Norstedts 2013). Under våren utkommer En enastående karriär (Norstedts 2017).