Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Road To Ruins • GIBCA Extended 2023
— Runa Rosgaard

På svenska

The exhibition Road to Ruins investigates imagination and escapism as well as historical make-believe. It centers around a scenographic installation which in part is constructed from discarded stuffed animals. A childish fear of the “monster under the bed” is coupled with the baroque practice of constructing “folly” ruins and landscapes for the sake of prompting the imagination of royalty.

About Runa Rosgaard

Runa Rosgaard (b. 1992) is an interdisciplinary artist who creates narratives about escapism, pretend-play and history through a range of mediums. Central to the works are different characters, be it versions of themselves, historical-figures or clones of celebrities that with the help of soundtracks explore the real and unreal worlds of the past, present and future.

As part of GIBCA Extended 2023

Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) is an international contemporary art event taking place every two years in Gothenburg. Each biennial consists of several extensive exhibitions in Gothenburg’s established cultural institutions and in the public space.

GIBCA Extended is both a network and a public program that gathers the contemporary art scenes and venues of Västra Götaland Region. Each edition of GIBCA Extended offers a platform for artists, curators, galleries and art spaces. Their individual programs and exhibitions consolidate and explore new perspectives on the biennal’s theme.

In English

Utställningen Road to Ruins undersöker fantasi, eskapism och historiska låtsasbilder. Den kretsar kring en scenografisk installation som delvis är konstruerad av kasserade gosedjur. En barnslig rädsla för ”monstret under sängen” är kopplat till barockens praxis att konstruera ”fejkade” ruiner och landskap för att väcka kunglig fantasi.

Om Runa Rosgaard

Runa Rosgaard (b. 1992) är en interdisciplinär konstnär som skapar narrativ kring eskapism, låtsas-lekar och historia genom en mängd olika medier. Hen arbetar med karaktärer som tar olika form i versioner av sig själva, historiska figurer eller kloner av kändisar som med hjälp av soundtracks utforskar de verkliga och overkliga världarna av dåtiden, nutiden och framtiden.

En del av GIBCA Extended

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är ett internationellt samtidskonstevenemang som sker vartannat år i Göteborg. Varje biennal består av flera omfattande utställningar vilka äger rum på etablerade konstinstitutioner och i det offentliga rummet.

GIBCA Extended är både ett nätverk och ett publikt program som samlar samtidskonstscenen i hela Västra Götaland. För varje upplaga skapar enskilda konstnärer, gallerier, konsthallar och curatoriska plattformar egna program och utställningar som fördjupar och ger nya perspektiv på biennalens tematik.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Tillgänglighetsdatabasen: Bergrummet