Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Röda Dagar • GIBCA Extended 2023
— Lisa Holmgren

På svenska

The solo exhibition Röda Dagar with the artist Lisa Holmgren is shown in Galleri Konstepidimin’s venue Bergrummet. Holmgren exhibits new sculptural works in the mountain room. For the exhibition Röda Dagar (Red days / Holidays), she has worked with stucco marble on a large scale, an Italian 1600s craft that mimics the marble stone and its grains. Using traditional techniques, she explores art history and portrays how themes and materials remain relevant through centuries.

As part of GIBCA Extended 2023

Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) is an international contemporary art event taking place every two years in Gothenburg. Each biennial consists of several extensive exhibitions in Gothenburg’s established cultural institutions and in the public space.

GIBCA Extended is both a network and a public program that gathers the contemporary art scenes and venues of Västra Götaland Region. Each edition of GIBCA Extended offers a platform for artists, curators, galleries and art spaces. Their individual programs and exhibitions consolidate and explore new perspectives on the biennal’s theme.

In English

I Lisa Holmgrens utställning Röda Dagar visas nya skulpturala verk. Holmgren har arbetat storskaligt i stuckmarmor, ett italienskt 1600-talshantverk som efterliknar marmorstenen och dess ådringar. Genom att lära sig traditionella tekniker utforskar hon konsthistorien och gestaltar hur tematik och material förblir relevanta efter århundraden.

Om Lisa Holmgren

Lisa Holmgren är född 1985 i Göteborg. Hon utbildade sig i fri konst på Konsthögskolan Berlin-Weißensee, där hon tog sin masterexamen 2017. Numera lever och arbetar hon åter i Göteborg, bland annat på Konstnärernas kollektivverkstad och i sin ateljé på Hisingen.

En del av GIBCA Extended

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är ett internationellt samtidskonstevenemang som sker vartannat år i Göteborg. Varje biennal består av flera omfattande utställningar vilka äger rum på etablerade konstinstitutioner och i det offentliga rummet.

GIBCA Extended är både ett nätverk och ett publikt program som samlar samtidskonstscenen i hela Västra Götaland. För varje upplaga skapar enskilda konstnärer, gallerier, konsthallar och curatoriska plattformar egna program och utställningar som fördjupar och ger nya perspektiv på biennalens tematik.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Tillgänglighetsdatabasen: Bergrummet