Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo

Ronak Azeez

På svenska

Ronak Azeez is born 1970 in Kurdistan, Iraq. Active as an artist and art teacher in Kerkuk, Iraq 2005-2010, where she also chaired the Art Association Dijla. In 2011 she moved to Sweden and now lives in Gothenburg. Ronak Azeez is fascinated by nature. Her paintings often depict women fighting for their rights and the human struggle against dominance and war. Ronak Azeez wants to convey a message of peace and tranquility in her work. Education Fine Art BA from the College of Fine Art, University of Baghdad, Iraq 2000. Exhibitions Ronak Azeez held her first solo exhibition in Sweden in 2014 coinciding with Sustainability Week in Mölndal. She has exhibited in libraries in many municipalities and has had twelve solo exhibitions including, in Partille, Bergsjön, Hammarkullen, Mölndal and Angered. In 2016 she was a participating artist in the First International Künstler Symposium, the Festival of Farben in Vienna, Austria where she was awarded a prize. In 2017 she participated in an exhibition at La Galerie Joseph, Paris, in DOKU Blumenthal and participated in a group exhibition for International Women’s Day in March 2018 Hanover, Germany and in the ”Window for Life” exhibition in Rome. In October 2017 she participated in GIBCA Extended’s exhibition in collaboration with Hammarkullen 365 at Hammarkullens Community Centre. She will be a resident artist at Konstepidemin, Göteborg from October 2018 , utstälning i Galleri 54 i november 2018.

Ateljé Kollegiet
Ett samarbete mellan Kultur i Väst och Konstepidemin

I en tid av stor global omflyttning vill vi på Konstepidemin vara en plats för kollegiala möten mellan professionella utövare inom de konstnärliga fälten och måna om ett brett perspektiv på konstformer och uttryck. Det kan vara svårt om en kommer från utbildningar eller sammanhang som inte har självklara kopplingar till de lokala utbildningarna och konstlivet att hitta kollegor och professionella utbyten.
Den nya inkommande kunskapen och erfarenheten av skapande är nödvändigt att ta till vara, för att ge perspektiv på vår egen konstsyn och för att brygga över det språkliga glappet genom gestaltning och konstnärligt arbete.

Ateljé Kollegiet riktar sig till professionella konstnärer från alla konstfält. Här ska samtalet och personliga mötet mellan redan i Sverige etablerade och de som söker konstnärliga sammanhang i sitt nya hemland få en plattform. Information om nätverk, konstarenor och konstverkstäder kan utbytas för att underlätta etablering eller konstproduktion. Där kan sedan nya projekt, samarbeten, nätverk utvecklas sådant som händer kollegor emellan.
På Konstepidemin där det redan finns 130 konstnärer från skilda konstområden är en utmärkt plats för Ateljé Kollegiet där vi inte bara har en ateljé utan också andra lokaler för tillfälliga arrangemang. Sammanlagt har dessa konstnärer erfarenheter och kontakter framför allt lokalt men också brett utanför Göteborg. Genom våra publika verksamheter vill vi också ta tillvara denna breddade kompetens och utveckla nya metoder och tilltal för oss själva och i möten med deltagande och publik.

Ateljé Kollegiet har valt 4 konstnärer från Hammarkullen och Angered att under var sin 3 månaders period använda ateljén som arbetslokal. Möjlighet finns också att i samband med evenemang på Konstepidemin öppna upp lokalen som utställningsrum och bjuda in till och ta del av publika möten.

In English

F. 1970 i Kurdistan, Irak. Verksam som konstnär och bildlärare i Kerkuk, Irak 2005-2010, då hon också var ordförande för konstföreningen Dijla.

2011 flyttade hon till Sverige med sin familj och hon bor nu i Göteborg. Ronak Azeez fascineras av naturen. Hennes verk
handlar ofta om mänskligheten som kämpar för sina rättigheter och människans kamp mot terror.

Utbildning
Kandidatexamen från College of Fine Art, University of Bagdad, Irak
år 2000.

RONAK AZEEZ

Utställningar
Ronak Azeez gjorde sin första separatutställning i Sverige 2014 under
Hållbarhetsveckan i Mölndal. 2016 deltog hon i First Internationes
Künstler-Symposium, Festival der Farben och konstutställning i Wien,
Österrike där hon tilldelades pris. 2017 deltog i en utställning på La
Galerie Joseph, Paris, i DOKU Blumenthal, Hanover, Tyskland och i
”Window for Life” i Rom och i GIBCA Extended med Hammarkullen
365 i Hammarkullens Folkets hus. I 2018 hade hon en utställning på

Galerie du Centre Culturel André Malraux i September, Paris och del-
tog i grupp utställning ”Steps” med European Union Migrant Artists’

Network i London; och på Galleri 54 i Göteborg. Azeez är gästkonstnär i Ateljékollegiet på Konstepidemin, Göteborg för tre monader och har separatutställning på Galleri Mölndal i januari/februari 2019.

Kontakt
E-post: ronakazeez@gmail.com
fb: www.facebook.com/Artist Ronak Azeez

Ateljé Kollegiet
Ett samarbete mellan Kultur i Väst och Konstepidemin

I en tid av stor global omflyttning vill vi på Konstepidemin vara en plats för kollegiala möten mellan professionella utövare inom de konstnärliga fälten och måna om ett brett perspektiv på konstformer och uttryck. Det kan vara svårt om en kommer från utbildningar eller sammanhang som inte har självklara kopplingar till de lokala utbildningarna och konstlivet att hitta kollegor och professionella utbyten.
Den nya inkommande kunskapen och erfarenheten av skapande är nödvändigt att ta till vara, för att ge perspektiv på vår egen konstsyn och för att brygga över det språkliga glappet genom gestaltning och konstnärligt arbete.

Ateljé Kollegiet riktar sig till professionella konstnärer från alla konstfält. Här ska samtalet och personliga mötet mellan redan i Sverige etablerade och de som söker konstnärliga sammanhang i sitt nya hemland få en plattform. Information om nätverk, konstarenor och konstverkstäder kan utbytas för att underlätta etablering eller konstproduktion. Där kan sedan nya projekt, samarbeten, nätverk utvecklas sådant som händer kollegor emellan.
På Konstepidemin där det redan finns 130 konstnärer från skilda konstområden är en utmärkt plats för Ateljé Kollegiet där vi inte bara har en ateljé utan också andra lokaler för tillfälliga arrangemang. Sammanlagt har dessa konstnärer erfarenheter och kontakter framför allt lokalt men också brett utanför Göteborg. Genom våra publika verksamheter vill vi också ta tillvara denna breddade kompetens och utveckla nya metoder och tilltal för oss själva och i möten med deltagande och publik.

Ateljé Kollegiet har valt 4 konstnärer från Hammarkullen och Angered att under var sin 3 månaders period använda ateljén som arbetslokal. Möjlighet finns också att i samband med evenemang på Konstepidemin öppna upp lokalen som utställningsrum och bjuda in till och ta del av publika möten.