Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

in-form
— Sara Wallgren

I utställningen in-form visas teckningar och hängande objekt i mässing. Wallgren arbetar ofta i gränslandet mellan ljudinstallationer och teckningar. I utställningen har hon arbetat med att visualisera det allestädes närvarande men osynliga ljudet genom att ge det en form, en riktning och en struktur.

Genom att låta ett inspelat ljud få en struktur och en synlig representation i ett specialbyggt datorprogram, skapas en förlaga för de teckningar som syns i rummet. Det inlästa flyktiga ordet får genom blyerts på papper en beständig kvardröjande representation. De hängande objekten i rummet är en annan typ av visualisering av det hörbara. Genom att arbeta med mässing dras en parallell till blåsinstrument, ofta tillverkade i mässing. Mässingsobjekten i utställningen hänvisar till musikaliska rörelser, melodier, som en sorts inkapsling av en klang eller tonföljd.

Om Sara Wallgren

Sara Wallgren är utbildad på Malmö Konsthögskola, 2010. Hon har sin bas i Berlin och i Småland.

Om sitt arbete skriver hon:
Mitt arbete har sin bas i teckning och ljudinstallationer. Inspiration för min arbetsprocess finner jag ofta i fascinationen av olika lager av information, hur vi tar till oss information, vad för ny information kan ett misstag eller missförstånd generera? Ofta arbetar jag med att försöka vrida och vända på vad en situation eller ett fenomen är eller kan vara. Detta i växelverkan med en stark dragning till det hörbara, ljud och musik, gör att mina verk ofta relaterar till ljud, även om det inte alltid blir ett hörbart ljud.

Med stöd från/I samarbete med

Göteborgs Stad
Statens kulturråd

Relaterat innehåll