Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Skrapar redan i horisonten • GIBCA Extended 2023
— Anna Sissela Gustavsson & Eliana Ivarsdotter Haddad

På svenska

The duo exhibition Skrapar redan i horisonten by the artists Anna Sissela Gustavsson and Eliana Ivarsdotter Haddad is shown in Galleri Konstepidemin’s large and small room. The exhibition shows two artists who meet with an attempt to explore the function of grief and loss, as well as destruction and dissolution as prerequisites for other becomings. The theme relates both to personal experience and to the contemporary diversity of societal crisis. Sculptures and installations are mixed with painting and photography, linked by a kinship in the individual artistic expressions.

As part of GIBCA Extended 2023

Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) is an international contemporary art event taking place every two years in Gothenburg. Each biennial consists of several extensive exhibitions in Gothenburg’s established cultural institutions and in the public space.

GIBCA Extended is both a network and a public program that gathers the contemporary art scenes and venues of Västra Götaland Region. Each edition of GIBCA Extended offers a platform for artists, curators, galleries and art spaces. Their individual programs and exhibitions consolidate and explore new perspectives on the biennal’s theme.

In English

Skrapar redan i horisonten är en duoutställning av konstnärerna Anna Sissela Gustavsson och Eliana Ivarsdotter Haddad. Utställningen visar två konstnärskap som möts i en strävan att utforska sorgens och förlustens funktion, samt förstörelse och upplösning som förutsättningar för andra tillblivelser.

Tematiken relaterar till såväl den personliga erfarenheten som till samtidens mångfald av samhälleliga krissituationer. Skulpturer och installationer blandas med måleri och fotografi, sammanlänkade av ett släktskap i de individuella konstnärliga uttrycken.

Om konstnärerna

Anna Sissela Gustavsson

Anna Sissela Gustavssons konstnärskap rör sig främst inom skulpturala uttryck där eftermälet och arvet är närvarande teman. I verken finns fragment av artefakter sammanvävda andra materialiteter. Dessa bearbetningar blir bärare av berättelser och mejslar ut skildringar kring det som på olika sätt behöver undslippa att falla bort eller glömmas. Gustavsson (f. 1978) är utbildad på HDK-Valand Fri Konst och bor och arbetar i Göteborg.

Eliana Ivarsdotter Haddad

Eliana Ivarsdotter Haddad (f. 1982) arbetar med bl.a. fotografi, måleri och textbaserade verk. De senaste åren har hon arbetat med en serie verk som behandlar döende, sorgeprocesser och livscykler. Produktionen av dessa verk är både en konstnärlig och terapeutisk process, och har delvis en rituell karaktär. Framställningen utgör en katarsisk process, och lämnar efter sig en laddning som återskapas i utställningsrummet. Eliana är utbildad på Fotoskolan i Stockholm och HDK-Valand Fri Konst.

En del av GIBCA Extended

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är ett internationellt samtidskonstevenemang som sker vartannat år i Göteborg. Varje biennal består av flera omfattande utställningar vilka äger rum på etablerade konstinstitutioner och i det offentliga rummet.

GIBCA Extended är både ett nätverk och ett publikt program som samlar samtidskonstscenen i hela Västra Götaland. För varje upplaga skapar enskilda konstnärer, gallerier, konsthallar och curatoriska plattformar egna program och utställningar som fördjupar och ger nya perspektiv på biennalens tematik.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin