Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Speaking Bones, Singing Limbs
— Annie Eliasson

På svenska

In the exhibition Speaking Bones, Singing Limbs at Pannrummet, Galleri Konstepidemin Annie Eliasson is exhibiting a sound installation made with moving sculptures.

Sprung out of the roman myth of Echo, the work is exploring materiality in voice and the body’s transience in relation to the recorded voice. The sculptures; a frail assemblage of paper, concrete and latex, forms a curious mix of bones, trunks and windinstruments that has the capacity to breath, blow and sing.

In English

I utställningen Speaking Bones, Singing Limbs i Pannrummet på Galleri Konstepidemin visar Annie Eliasson en ljudinstallation gjord med olika rörliga skulpturer.

Med utgångspunkt ur den romerska myten om Echo utforskar verket materialitet i rösten och kroppens förgänglighet, i relation till den inspelade rösten. Likt ett assemblage av sprött pappersmaterial i dova färger, är skulpturerna en sammansmältning av benpipor, trädstammar och blåsinstrument. Verk som har förmågan att andas, blåsa och sjunga.

Vi följer utvecklingen av coronapandemin och planerar evenemanget utifrån gällande rekommendationer och restriktioner.

Med stöd från/I samarbete med

Tillgänglighetsdatabasen: Pannrummet
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
ABF