Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Speîra
— Hanna Norrna

See English text below

Blixten slår ner i det högsta trädet. Saven leder blixten till marken, den förångas längs vägen och bildar en explosiv kraft som spränger bort barken i en spiral runt stammen. Trädets inre struktur är vriden och dess fibrer följer en svag spiralform runt kärnan, som nu framträder.

Från tunnaste silkestråd till kraftigaste rep är principen densamma: en mängd enskilda trådar tvinnas samman runt en kärna. Lösa fibrer binds genom att snurras medsols eller motsols. Rörelsen är klistret. Om den vänds på upplöses den igen.

I utställningen Speîra framträder materialens spiralitet som en gemensam kraft. Metaller, silke, lin och byssustrådar från musslor breder ut sig i textila verk och textmaterial.

I samband med utställningen i Pannrummet öppnar Hanna Norrna upp sin arbetsplats i Gathenhielmska huset för att visa processen att bereda blåmusslans byssustrådar till havssilke. För mer information kontakta: hannanorrna@gmail.com

Vi följer utvecklingen av coronapandemin och planerar evenemanget utifrån gällande rekommendationer och restriktioner.

Lightning strikes the tallest tree. The sap leads the lightning to the ground and creates an explosive force that blows away the bark in a spiral around the stem. The inner structure of the tree is twisted and its fibers follow a spiral shape around the core, which now appears.

From thin silk thread to thick rope, the principle is the same: a number of individual threads are twisted together around a core. Loose fibers are bound by spinning clockwise or counterclockwise. The movement is the glue.

In the exhibition Speîra, the spirality of materials emerges as a mutual force. Metals, silk, flax and byssus threads from mussels spread in textile works and textual materials.

 

Med stöd från/I samarbete med

Tillgänglighetsdatabasen: Pannrummet
Göteborgs Stad
ABF
Statens kulturråd