Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Stand up for Ukraine – utställning och insamling på Gården och Artworks.se

På svenska

In times of peace or conflict culture is an essential part of everyday life and human relations, but in times of war and oppression the importance of the free voice expands. Artists and cultural actors play an increasingly important role in communicating stories, raising awareness of present social situations and standing up against injustices.

For five years, Konstepidemin has been running STATUS – The Role Of Artists In Changing Society – an exchange project involving independent artists and non-governmental cultural centers from Belarus. Since 2020, the oppression of artists in Belarus pushed many to leave the country. Often, the first place of refuge was Ukraine – a country that opened up and helped the artists, both on personal and institutional levels. Now is the time to support Ukraine, Ukrainian artists, and cultural organizations.

Konstepidemin, together with the STATUS Project, has initiated an exhibition to raise funds as a way of supporting fellow artists and cultural actors in Ukraine. Belarusian artists and their Swedish colleagues, with whom we have been recently working within the residency program, will present a limited edition of artworks for sale. These artworks will be available for purchase offline at Konstepidemin, and online through artworks.se.

All profit from this campaign will go to Ukrainian Emergency Art Fund for cultural workers and organizations in Ukraine. The fund is established by (MOCA) Museum of Contemporary Art NGO, in partnership with Zaborona, The Naked Room, and Mystetskyi Arsenal – all of which are independent cultural actors.

 

Participating artists

Olga Bubich, Axel Karlsson Rixon, Ulyana Nevzorova, Patricia Vane, Johan Wingborg, Yauhen Attsetski,Natalia Katsuba, Bazinato, Ilona Huss Walin, Ilona Dergach,  Dorna Aslanzadeh, and guest appearence Annika von Hausswolff.

In English

I tider av fred eller konflikt är kulturen en viktig del i det dagliga livet och i mänskliga relationer, men i tider av krig och förtryck är vikten av den fria rösten än större. Konstnärer och kulturella aktörer spelar en allt viktigare roll i att förmedla historier, öka medvetenheten om den aktuella sociala situationen och att stå upp mot orättvisor.

Konstepidemin har sedan 5 år drivit STATUS- artists role in changing society, ett utbytesprojekt med konstnärer och fria organisationer i Belarus. Det ökade förtrycket mot de belarusiska konstnärerna gjorde att många lämnade landet. Ofta var det första flyktlandet Ukraina, ett land som öppnade upp och stöttade konstnärerna, både på ett personligt och institutionellt plan. Nu är situationen en annan – nu behöver vi stödja Ukraina, de ukrainska konstnärerna och kulturorganisationerna.

Konstepidemin har genom projektet STATUS initierat en insamling för att stödja konstnärskollegor och fria kulturaktörer i Ukraina. Svenska och belarusiska deltagare från STATUS senaste residensprogram presenterar verk i begränsad upplaga som säljs till förmån för kampanjen. Verken kommer att ställas ut och säljas hos Restaurang Gården på Konstepidemin, samt online i samarbete med artworks.se.

Insamlade medel kommer att gå till Ukrainan Emergency Art Fund som stöder konstnärer och kulturorganisationer i Ukraina. Fonden är instiftad av de fria organisationerna (MOCA) Museum of Contemporary Art NGO, I samarbete med Zaborona, The Naked Room, and Mystetskyi Arsenal.

 

Deltagande konstnärer från STATUS

Olga Bubich, Axel Karlsson Rixon, Ulyana Nevzorova, Patricia Vane, Johan Wingborg, Yauhen Attsetski, Natalia Katsuba, Bazinato, Ilona Huss Walin, Ilona Dergach,  Dorna Aslanzadeh, samt Annika von Hausswolff från Konstepidemin.