Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Vernissage STATUS – Artistic Practice and Social Change

På svenska

Exhibition
The exhibition STATUS – Artistic Practice and Social Change presents the works and observations by Belarusian and Swedish artists investigating and working on three selected subjects: Hidden life, (non) work and Heritagization.The exhibition is based on the project STATUS – The role of the Artist in Changing of Society, a collaborative project between Konstepidemin and Kryly Khalopa in Brest.
9 – 12 January we will see some of the works created within the project and by artists especially invited for their connection to the theme. The title of the exhibition is taken from the publication made within the project STATUS.
With this exhibition we want to create a conversation about the artist’s role in society, to present our project and to present eleven fantastic artists: Meira Ahmemulic, Tania Arcimovich & Masha Svyatogor, Dorna Aslanzadeh, Jonas Bentzer, Maxim Sarychau, Olga Sazykina, Olia Sosnovskaya, Nicola Spesivtsev, Christin Walhström, Johan Zetterquist and Dzina Zhuk.

Exhibition opening Thursday 9 January 17:30
Then welcome to continue the evening with BRA10 at House 10 at Konstepidemin.

Artist Talk Sunday 12 January 16:00
Artist Talk with the participants of the project, Gallery Konstepidemin

In English

I utställningen STATUS – Artistic Practice and Social Change presenteras arbeten och observationer av belarusiska och svenska konstnärer. Utställningen har sin grund i projektet STATUS – The role of the Artist in Changing of Society, ett samarbetsprojekt mellan Konstepidemin och Kryly Chalopa i Brest, där tre ämnen; Hidden life, (non) work och Heritagization på olika sätt undersökts.

Mellan den 9-12 januari får vi se några av de verken som skapats inom projektet men också verk av konstnärer speciellt inbjudna för deras koppling till tematiken. Titeln på utställningen är hämtad från den publikation som gjorts inom projektet STATUS som med dess namn och innehåll ringar in utställningen. Vi vill med den här utställningen skapa ett samtal om konstnärens roll i samhället, redovisa vårt projekt samt visa en glimt ur elva fantastiska konstnärskap: Meira Ahmemulic, Tania Arcimovich & Masha Svyatogor, Dorna Aslanzadeh, Jonas Bentzer, Maxim Sarychau, Olga Sazykina, Olia Sosnovskaya, Nicola Spesivtsev, Christin Walhström, Johan Zetterquist och Dzina Zhuk.

Vernissage torsdag 9 januari 17:30
Välkommen att därefter fortsätta kvällen med BRA10 i Hus 10 på Konstepidemin.

Samtal söndag 12 januari 16:00 
med medverkande i projektet, Galleri Konstepidemin

Med stöd från/I samarbete med

Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin
Göteborgs Stad
Svenska Institutet
ABF
Västra Götalandsregionen
Statens kulturråd