Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Samtal

STATUS hos Ångpannegatans processer

På svenska

STATUS at Ångpannegatans processes
City walk and presentation of STATUS – Artistic Practice and Social Change at Ångpannegatans Processes

PROGRAM, Ångpannegatan 5
Sunday, January 12
12: 00-14:00 City walk in the Backaplan area: Training session ”Collective imaginations for one day” / eeefff
”The session of eeefff is the interweaving of technological infrastructures with infrastructures of collective imaginations. In our orbit there will be time DJing, training with limited emotional resources, growing unprofitable and impractical communication skills, playing with decomposition of interfaces and protocols, different topologies of time, affecting creative industries. ”

eeefff is a collaboration of two people, Nicolay Spesivtsev (artist, computer scientist, researcher) and Dzina Zhuk (writer, artist). Active from 2013. Based in Moscow.

eeefff is working with emotional effects of the new economic regimes driven by computation, materiality of sensibility, affects within creative industries, frictions between user interfaces and protocols, test settings for collective imaginaries.
The methods of eeefff are: making public actions and situations, online interventions, performative seminars, software and hardware hacks, framing environments and settings.
www.eeefff.org

14: 00-15:00, Ångpannegatan 5.
Talks with eeefff and presentation of the exhibition Heritagization: How Art and Activism can make Heritage. Cases from Belarus and Sweden
”How can art contribute to challenge and revert authoritative ways of making heritage? How can art make more plural, inclusive, democratic present and futures, by working with history and the past? ”- by Alina Dzeravianka, Chiara Valli, Elina Vidarsson (Kroksjö)

Heritagization: Claiming Heritage, by interpreting and angling the past: cultural heritage, family history, the nation’s history. The phenomenon includes all of us, at the micro and macro levels. Museums take care of their collections and make their selections. Political parties are protecting their own version of, for example, ”the nation’s cultural heritage” and may want to establish a cultural canon. And at the individual level, we work consciously or unconsciously on our own history, interpreting and reinterpreting it.

In this project, a group of Swedish and Belarusian researchers in the cultural field focuses on different forms of these processes by showing alternative forms of Heritagization, individually or collectively, through art or through public space activities.
Read more  www.statusproject.net/art-that-makes-heritage

NOTE – the day ends with a talk about STATUS at the Gallery Konstepidemin at. 16.00. Welcome!

Ångpannegatans Processes is supported by the Swedish Arts Council and Gothenburg City Lundby
The STATUS project has the main funding from the Swedish Institute and the support from the Swedish Art Council, the Västra Götaland region, the Längmanska Cultural Foundation, Wilhelm & Martina Lundgren’s foundations

In English

Stadsvandring och presentation av STATUS – Artistic Practice and Social Change hos Ångpannegatans Processer

PROGRAM
Söndag 12 januari
12:00-14:00 Stadspromenad i Backaplanområdet:  Training session ”Collective imaginations for one day” / eeefff
“The session of eeefff is the interweaving of technological infrastructures with infrastructures of collective imaginations. In our orbit there will be time DJing, training with limited emotional resources, growing unprofitable and impractical communication skills, playing with decomposition of interfaces and protocols, different topologies of time, affects of creative industries.”

eeefff-duon med de två konstnärerna Dzina Zhuk och Nicolay Spesivtsev arbetar med känslomässiga konsekvenser av den nya ekonomiska regimen; krävande effektivitet, hantering av kollektiva föreställningar, beräknade känslor drivna av algoritmer samt dess påverkan på kreativa branscher, som till exempel utbrändhet och liknande. eeefff använder metoder av LARP (live action role-playing), stresstest events, offentliga aktioner och framställningar, online-interventioner, performativa seminarier, styrning av program- och hårdvara, inringning av omgivning och attityder.
www.eeefff.org

14:00-15:00 Samtal med eeefff samt presentation av utställning: Heritagization: How Art and Activism can make Heritage. Cases from Belarus and Sweden
“How can art contribute to challenge and revert authoritative ways of making heritage? How can art make more plural, inclusive, democratic present and futures, by working with history and the past?” – av Alina Dzeravianka, Chiara Valli, Elina Vidarsson (Kroksjö)

Heritage: arv, arvedel.

Heritagization: Att göra anspråk på arv, genom att tolka och vinkla det förflutna: kulturarv, familjehistoria, nationens historia. Fenomenet inbegriper oss alla, på mikro- och makronivå. Museer vårdar sina samlingar och gör sina urval. Politiska partier värnar sin version om till exempel ”nationens kulturarv” och vill kanske upprätta en kulturell kanon. Men också på individnivå arbetar vi medvetet eller omedvetet på vår egen historia, tolkar och omtolkar den.

I det här projektet fokuserar en grupp av svenska och belarusiska forskare inom kulturområdet på olika former av den processen. Detta genom att visa på alternativa former av Heritagization, individuellt eller kollektivt, genom det egna konstnärskapet eller genom aktiviteter i det offentliga rummet.
www.statusproject.net/art-that-makes-heritage

OBS – dagen avslutas med ett samtal om STATUS på Galleri Konstepidemin kl. 16:00. Välkommen!

Ångpannegatans Processer har stöd av Statens Konstråd och Göteborg Stad Lundby
STATUS projektet har huvudfinansiering av Svenska institutet samt stöd av Kulturrådet, Västra Götalandsregionen, Stiftelsen Längmanska kulturfonden,  Wilhelm & Martina Lundgrens stiftelser

Med stöd från/I samarbete med

Svenska Institutet
Statens kulturråd
Västra Götalandsregionen
Stiftelsen Längmanska kulturfonden
Lundgrens stiftelser