Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Steady flowers holding me, buzzing sound when I breath
— Vilde Løwenborg Blom

See English text below

”Det är höst och blomlökarna ska ner i jorden. Det är viktigt, det är så det ska vara. Hundra lökar, kanske fler. Men jag har aldrig gjort det förut, inte som något annat än en lek.”

Vilde Løwenborg Blom utforskar material och ätbara material i sitt skulpturarbete, och är särskilt intresserad av materialens förgänglighet. Under en längre period har hon arbetat med skulpturer gjorda av socker, som påverkas av gravitation, temperatur och luftfuktighet. Ofta blir ytan på skulpturen klibbig, innan den kristalliseras och blir matt. Ibland spricker skulpturen, eller sjunker nedåt och formas av underlaget. Blom använder den tidsbaserade aspekten av materialet för att utforska hur skulpturerna förändras över tid, utifrån tanken att alla förändringsstadier är lika viktiga för upplevelsen av skulpturen.

”Fingrarna i jorden, dubbelt så djupa som löken själv är lång. Blöta händer, kalla händer. Det finns en man här som går in och ut ur huset. Jag går också in och ut, men genom en annan dörr. Vi pratar knappt, men till sist frågar han om han ska låsa in, han ska gå. Vi är båda arbetare här, men det här är också min barndom.

Jag sköljer händerna i varmt vatten för att hitta värmen, innan jag lägger ner dem i jorden igen och blir kall. Det är lerigt och mina byxor är täckta. Jag har på mig regnbyxor, de där regnbyxorna är fortfarande täckta av lera ett och ett halvt år senare. Tiden går fort, runt de sjuka, tiden står stilla. Kommer blommor att växa om löken inte planteras?”

Om Vilde Løwenborg Blom

Blom (f. 1991) bor och arbetar i Oslo, och har sin utbildning från Konsthögskolan i Bergen (2017), Islands konstuniversitet (2016) och Konsthögskolan i Trondheim (2015). Hon har tidigare visat verk på bland annat Tag Team Studio, Bergen (2022), 3:e våningen, Göteborg (2022), Babel Visningsrom for kunst, Trondheim (2020), Oslo Performance Festival, Oslo (2018) och Hösten utställning, Kunstnernes hus , Oslo (2017). Hon arbetar även med konstspridning genom workshops för barn och unga. Bloms verk har köpts in av Trondheims konstmuseum.

“It’s fall and the flower bulbs must be planted into the ground. It’s important, that’s how it should be. A hundred bulbs, maybe more. But I have never done it before, not as anything else than play.”

 

Vilde Løwenborg Blom explores materiality and edible materials for sculptural work and is particularly interested in the impermanence of the materials she works with. For a longer period she has worked with sculptures in hard candy, affected by gravity, temperature and humidity. The surface often becomes sticky, before it crystalizes and turns matt. Sometimes the sculptures crack open or gets pulled downward and are shaped by the floor. Blom uses the time-based aspect of the material to explore how the sculptures change over time, with the idea that all stages of change are equally important in the experience of the sculpture.

“Fingers in the soil, twice as deep as the bulb itself is tall. Wet hands, cold hands. There is a man here who walks in and out of the house. I also walk in and out, but through a different door. We hardly speak, but in the end, he asks if he should lock up, he’s finished for the day. We are both workers here, but this is also my childhood.

I rinse my hands in hot water to find warmth before I put them back into the soil and get cold again. It’s muddy and my pants get dirty. I am wearing rain pants; they’re still covered in mud a year and a half later. Time passes quickly, around the sick ones, time stands still. Will flowers bloom if the bulb is not planted? “

About Vilde Løwenborg Blom

Blom (b. 1991) lives and works in Oslo. She has previously studied at Bergen Academy of Art and Design (2017), Iceland University of the Arts (2016) and Trondheim Academy of Fine Art (2015). Blom has shown works at Tag Team Studio, Bergen (2022), 3:e våningen, Gothenburg (2022), Babel Visningsrom for kunst, Trondheim (2020), Oslo Performance Festival, Oslo (2018) and Høstutstillingen, Kunstnernes hus, Oslo (2017). She also works with art workshops for children and youth. Blom is represented in the collection of Trondheim Art Museum.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Tillgänglighetsdatabasen: Pannrummet

Relaterat innehåll