Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Bikini Mingel
— Tea Eklund Berglöw, Hedda Röök Carlson

En duo-utställning med Hedda Röök Carlson och Tea Eklund Berglöw om punkbandet de aldrig startade.

Life is playing

Sa din lärare

På klassresan

Var det där det började

Bandet

Konstnärernas egna ord

Vi vill i det här projektet arbeta fram olika skulpturala kroppar med vitt skilda material och metoder och bygga upp en slags scen för vårt imaginära punkband, ett rum var objekten agerar som rekvisita.

Bandet har blivit en symbol för vårt vänskapsband och vår delade referenser och drömmar. Vi arbetar båda i en form av arrangerande där arbetsprocessen är ett konstant samlande och sökande. Det kan liknas  ett rumsligt tecknande där kroppens påtagliga närvaro intresserar oss i dess spår av stora och små gester.

Med ihopsättningar av råa material, funna objekt och loppisfynd skapar vi en spicy gryta av opera-punk. Ett backstage drama. En hyllning till kommersen och Spring-rain pojkar. En utställning om vikten av speglande och ett starkt vänskapsband. Ett möte mellan två olika konstnärskap med många delade referenser och minnen.

Vårt band har nu en reunion på hemmaplan, staden vi växte upp i och som vårt band har konserverats i.

Utställningen har gjorts möjlig med stöd från Svensk-danska kulturfonden 

Om Tea Eklund Berglöw

Tea är född 1995 i Göteborg. Hon har en kandidatexamen i fri konst från det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler och studerar just nu sin master där.

Tea rör sig i gränslandet mellan materialitet och abstraktion. Ett försök till intima skildringar av den ständigt värderande blicken vi bär, och vårt sköra omdöme. Hon arbetar med ett upplösande – var en sak slutar och det andra börjar. Genom olika material arbetar hon för att skapa ett slags språk av erfarenhet. Masserar, massakerar, komponerar.

Om Hedda Röök Carlson

Hedda är född 1995 i Göteborg. Hon har en kandidat i Modedesign från Textilhögskolan i Borås och är verksam som designer i Stockholm.

Heddas konstnärliga intressefält rör sig mellan mode och Readymade/Dadaismen. Genom hennes arbete utforskar hon upplevelsen och rörelsen när ett föremål skiftar karaktär. Hon är intresserad av hur vi skapar oss en förståelse av världen genom intryck, där en förskjutning eller rubbning av objekt kan öppna nya tolkningar och insikter. Hennes arbete utforskar de förutfattade meningar vi har om material, kläder och objekt – ”Det där är en inte sko, det är en vass axel”, till exempel.

 

 

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd

Relaterat innehåll