Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

The Human Animal Connection
— Maria Magnusson, Karin Johansson och Leslie Robertson

”The Human Animal Connection” är ett fotografiskt och filmiskt projekt som utgår ifrån perspektivet människa och djur. Utställarnas gemensamma nämnare är fotografi. De hämtar inspiration från fotografi, film, processer och metoder med historiskt perspektiv.

I utställningen har Maria Magnusson valt att arbeta med ett personligt arkivmaterial, där hon har letat i gamla familjealbum bland annat hennes mors och fars album när de var unga, och från hennes egen barndom på 70- talet när föräldrarna flyttat till Norra Björke och drev jordbruk och där hon själv är uppvuxen. I arkivmaterialet finner hon en glömd skatt med olika väntade och oväntade förbindelser som skapats mellan människor och djur. Och funderingar kring om hur den rurala miljön i uppväxten formar ens personlighet.

I serien ”Hidden Mother/Hidden Father” utgår Karin Johansson och Leslie Robertson från ”Hidden Mothers” en porträtt-genre som var vanlig under den viktorianska eran, då man fotograferade barn i studio med deras mödrar närvarande, men som samtidigt var gömda i bilden. ”Hidden Mothers”- genren är intressant då den väcker frågor kring kvinnans roll i samhället under denna tid. I utställning visar Karin Johansson och Leslie Robertson också andra fotografiska projekt med utgångspunkt i en personlig relation av människa och djur. Delar av ”Hidden Mother/Hidden Father”-serien ställdes ut i Allan Sekula’s LA studio, Disassembled Gallery 2017 i Kalifornien.

Om konstnärerna

Maria Magnusson är en bildkonstnär/ experimentell filmare och fotograf bosatt i Göteborg. Hon har en mastersexamen i fotografi och en filosofie kandidatexamen i konstvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes experimentella filmer har visats på festivaler, gallerier och micro-cinemas, bland annat International Short Film Festival Oberhausen, LA FilmForum, Echo Park Film Center, The Alchemy Film Festival,  Antimatter Film Festival, The Images Festival, Experiment in Cinema och medverkat på Acid-Free Los Angeles Art Book Market at Blum & Poe Gallery och Group Show – Echo Park Film Center Extravaganza.

Karin Johansson är en Los Angeles-baserad fotograf. Hon har en kandidatexamen i fotografi vid Göteborgs Universitet och masterexamen från CalArts i Kalifornien. Johansson har ställt ut i och omkring Los Angeles sedan 1998. Leslie Robertson har en fotografi-examen från Moorpark College.

Tillsammans driver Karin Johansson och Leslie Robertson, Heavenly Creatures Photography, ett djurrättsaktivistprojekt som har som mål att hitta nya hem till djur genom att synliggöra dem med hjälp av fotografi. Oönskade och misshandlade djur omhändertas i statsägda ”Animal Shelters”, där mer än 100 000 friska djur avlivas varje år i Kalifornien.

 

Med stöd från/I samarbete med

Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin
Göteborgs Stad
ABF
Konstnärsnämnden (svenska)