Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

The New Zealand Web
— Kim Westerström

-Talar stenar?
-Talar stolar?
-Talar damm?
-Vad är damm?
-Damm är ett fint pulver eller jord. Damm är en sekundär produkt av smuts. Damm är vad vi finner i hörnen.
-Damm är historia.

Både framtiden och det förflutna hemsöker oss samtidigt. Nuet är det mest osäkra tillståndet, men också det enda som existerar, eftersom det förflutna är för alltid förlorat och framtiden något som är bortom räckvidd.

Nuet lämnar ett spår och det är genom detta spår som det frånvarande förflutna skapar sin närvaro i minnet.

” -I Ett av mina första minnen är de trådar som hade installerats i trädgården. Trådarna var en antenn med uppdraget att ta emot New Zealands nationella radiosändningar. Antennen, gjord som ett nät täckte trädgården i ett försök att fånga radiovågor. Efter varje lyckat kontaktförsök skickade de nationella radiostationerna ett vykort med hälsningar. Hela väggen i arbetsrummet var täckt med dessa typer av vykort från olika länder men fortfarande saknades Nya Zeeland. Åren passerade och nya intressen tog över och så småningom blev all teknisk kommunikation ersatt av Internet. Radioamatören har sedan länge förpassats till historia. Efterhand plockades vykorten ner och lämnade ett solblekt märke på väggen, radi­osändaren avlägsnades till en låda i källaren.”

I utställningen, The New Zealand Web, blandar Kim Westerström skulpturala installationer i vax med readymades och fotogram.

Kim Westerström (1979) är verksam i Malmö. Han är bland annat utbildad vid Akademin Valand i Göteborg och på Konstakademin i Köpenhamn. Westerström har ställt ut internationellt och nationellt sedan sin examen 2010. I hans arbeten utgör fotografiets närmast magiska förhållande till ett oskiljaktigt då och nu hans konceptuella kärna. Fotografiets väsen, dess grundförutsättning ljus och hur detta ljus blir som ett avtryck av tiden är något Westerström ständigt återvänder till i sina arbeten. Westerström använder tekniker som fotografi, skulptur och ljud vilka tillsammans bildar rumsliga installationer.

kimwesterstrom.com