Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

The Weight of Every Word
— Lisa Landberg

På svenska

The photographs in this body of work can be seen as a kind of staged sculptures where every day objects are attributed with new meanings. Together they represent different states of mind and thoughts about perception and communication, how things can be interpreted and misunderstood, an exploration of both possible and impossible meanings.

In English

Fotografierna i Lisa Landbergs utställning kan ses som ett slags iscensatta skulpturer, bestående av vardagliga föremål som har laddats med nya betydelser. Tillsammans representerar de olika tillstånd och tankar om till exempel perception och kommunikation, hur saker och ting kan tolkas och missförstås, ett utforskande av både möjliga och omöjliga innebörder.

Ett nyckelord i Lisa Landbergs arbetsprocess är perception. Att upptäcka en underliggande mening i det till synes triviala, en glipa i ytan där ett med komplext tillstånd skymtar. För henne handlar själva fotografiet om seende och synliggörande. Hennes bildskapande har alltid handlat om att beskriva den inre verkligheten: minnen, föreställningar, förnimmelser, allt sådant som är undanglidande och svårt att sätta fingret på.

Konstnärens ord

”Jag ser bilderna i detta arbete som ett slags iscensatta skulpturer, bestående av vardagliga föremål som har laddats med nya betydelser. Tillsammans representerar de olika tillstånd och tankar om tex. perception och kommunikation, hur saker och ting kan tolkas och missförstås, ett utforskande av både möjliga och omöjliga innebörder.

Ofta låter jag titlarna fungera som en ordlek till bilden, en nyckel för att dechiffrera och öppna upp den för betraktaren. Men i förlängningen handlar det kanske mer om en ordlös kommunikation, om att läsa mellan raderna och vända ut och in på begrepp för att hitta något större i det lilla och oansenliga, något meningsbärande i det flyktiga.

För mig har detta arbete även kommit att handla om tid, då det sträckt ut sig över en längre period, ibland med flera års uppehåll. Det finns en inbyggd långsamhet i det analoga fotografiet som skapar utrymme för eftertanke och jag har bejakat den långsamheten i min skapandeprocess.”

Bio

Lisa Landberg (f. 1975) är utbildad vid Högskolan för Fotografi och Film (numera Akademin Valand) i Göteborg 2001-2004, bor och arbetar i Stockholm. Ett nyckelord i Lisa Landbergs arbetsprocess är perception. Att upptäcka en underliggande mening i det till synes triviala, en glipa i ytan där ett mer komplext tillstånd skymtar. Genom det iscensatta fotografiet synliggör hon en subjektiv, parallell verklighet där vardagliga föremål och företeelser laddas med nya betydelser.

Hennes bilder har tidigare visats på bl.a. Nordisk Salong/Dunkers Kulturhus, Konstnärshuset i Stockholm och galleri Mors Mössa i Göteborg.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin

Relaterat innehåll