Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Performance

The writings on the wall • GIBCA Extended 2023
— Azad Larki

På svenska

”The Writings on the Wall” is a live performance that portrays the battle taking place on the walls of Iranian cities during demonstrations against the dictatorial regime. The regime, its supporters, and the opposition all use the same walls to spread their messages through slogans written with spray paint. A war is being waged on the walls of the city.

ATTENTION! The work is not suitable for children under the age of 16 as there may be unpleasant scenes containing pretend weapons.

This performance is made possible by support from ABF, Göteborg Stad, Noncitizen, Kultur Ungdom, Västra Götalandsregionen and SENSUS. 

As part of GIBCA Extended 2023

Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) is an international contemporary art event taking place every two years in Gothenburg. Each biennial consists of several extensive exhibitions in Gothenburg’s established cultural institutions and in the public space.

GIBCA Extended is both a network and a public program that gathers the contemporary art scenes and venues of Västra Götaland Region. Each edition of GIBCA Extended offers a platform for artists, curators, galleries and art spaces. Their individual programs and exhibitions consolidate and explore new perspectives on the biennal’s theme.

In English

Projektet ”The writings on the wall” är ett interaktivt liveperformance som gestaltar den kamp som utspelar sig på städernas väggar i Iran i samband med demonstrationer mot diktatorregimen.

Regimen, regianhängare och motståndare använder alla samma väggar för att sprida sina budskap genom slagord som dem skriver med sprayfärg. Ett krig pågår på stadens väggar.

OBS! Verket är inte passande för barn under 16 år då det kan förekomma obehagliga scener som innehåller låtsas-vapen.

Detta performance möjliggörs med stöd från ABF, Göteborg Stad, Noncitizen, Kultur Ungdom, Västra Götalandsregionen och SENSUS. 

Om Azad Larki

Azad Larki, filmskapare och aktivist, föddes den 4 april 2001 i staden Karaj, belägen nära Irans huvudstad Teheran. På grund av deras politiska aktivism i hemlandet behövde Azad och hans familj fly och söka asyl i Sverige 2019. Kulturen blev ett sätt för Azad att bearbeta orättvisorna och de traumat han genomlevt, och även ett verktyg att fortsätta med aktivismen. Han producerade debutkortfilmen ”Nummer 11”, som behandlar orättvisorna kring att vara en asylsökande person i Sverige. Filmen vann tre priser på Frame Filmfestival, Kultur UngdomsFilm-dagens pris och Bästa Manus på Sveriges kortfilmfestival.

En del av GIBCA Extended

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är ett internationellt samtidskonstevenemang som sker vartannat år i Göteborg. Varje biennal består av flera omfattande utställningar vilka äger rum på etablerade konstinstitutioner och i det offentliga rummet.

GIBCA Extended är både ett nätverk och ett publikt program som samlar samtidskonstscenen i hela Västra Götaland. För varje upplaga skapar enskilda konstnärer, gallerier, konsthallar och curatoriska plattformar egna program och utställningar som fördjupar och ger nya perspektiv på biennalens tematik.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad