Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Through the Flower
Maria Magnusson

Till utställningen Through the Flower på Floras Rike har fotografen Maria Magnusson experimenterat med olika miljövänliga, analoga och alternativa fotografiska metoder där kemi, solljus och tid är de viktiga beståndsdelarna.

Hon har framkallat med växtbaserad framkallning, skapat fotografier utan kamera med doftande blommor, växter och ekologisk framkallare, gjort soltrycks-process (en kopieringsteknik från 1840 talet), samt utforskat ”Vernacular Photography”. Titeln till utställningen är tagen från Judy Chicagos bok med samma namn (1975).

Om Maria Magnusson

Maria Magnusson har en magisterexamen i fotografi (1999) och en filosofie kandidatexamen i konstvetenskap vid Göteborgs universitet. Magnusson inspireras av avantgardistisk film och med focus på rörlig bild, experimentell film och video i kortfilmsformat utforskar hon hur ljud färgar bilder och berör ämnen som icke-materialistiska existensiella tillstånd. Hon knyter an till en experimentell tradition och arbetar med  16mm och super 8, found footage/photography, sonic findings, vernacular photography och kombinerar analoga och digitala fotografiska/filmiska metoder.

Processen är viktig vid tillblivelsen av verken och hon intresserar sig för det fysiska och taktila i mediet och framkallar filmen förhand med ekoframkallning. I flera verk har hon arbetat platsspecifikt, med landskapet och med Process Cinema; dvs filmat utan script och arbetat spontant med att skapa en filmupplevelse. Många aspekter och komponenter påverkar celluloiden när man framkallar för hand som tid och ljus, vätskans temperatur och handrörelse. Detta ansluter till Carl Jungs teori om synkronicitet. I skapandet av en film finns det energi kring dess skapande, som man kan komma åt, där de mentala processerna ansluter till de fysiska processerna. Att arbeta med platsen, det platsspecifika och landskapet som metod är något hon återkommer till och knyter an till hennes uppväxt på bondgården i Norra Björke.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad