Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Trädet mitt i skogen
— Lena Danielsson Wulcan

Med utställningen, Trädet mitt i skogen,  i Pannrummet vill jag visa rörliga bilder med porträtt av träd. Det blåser i grenverket och det rör sig sakta i vinden. Alla träd har olika personligheter. De har lämnats på ett hygge, som fröträd, kanske oanvändbart, för krokigt, gammalt eller av någon annan anledning blivit kvar. Träd som ibland blir kallade evighetsträd. Platsen där varje träd växer anges konkret, de har en bestämd position. Deras ålder är okänd men de har sin egen historia. De är inte unika men ändå speciella.
Skogen lever sitt eget liv, men påverkas av människor, klimat och bränder. Skogen förväntas också rädda världen genom sina egenskaper att sluka koldioxid, antingen som bränsle, biomassa eller genom att bara existera. De här träden har varit del av en större skog. Nu är de kvar på ett hygge med ris och en annan typ av växtlighet som sly och hallonbuskar, men en gång var det trädet mitt i skogen.