Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

GIBCA Extended: Trädet mitt i skogen
— Lena Danielsson Wulcan

På svenska

”With the exhibition ”The Tree in the Middle of the Forest” in the former Boiler Room – Pannrummet I exhibit portaits of trees. The wind blows in the branches and they move slowly in the wind. Every tree has a different personality. They have been left in a forest clearing, as seed trees,or maybe of no value, too twisted,old or for some other reason left there. Trees which are sometimes called trees for eternity. The place where each tree grows is given exactly – they have a determined place. Their age is unknown but they have thie own history. They are not unique but special. The forest live sits own life but is affected by people, climate and fire, The forest is expected to save the world through its ability to absorb carbon-dioxide or as fuel, biomassa or just by existing. These trees have been part of a large forest. Now they are left in a clearing with sticks and another kind of undergrowth such as undergrowth and wild raspberries but once upon a time there was a tree in the middle of a forest”
– Lena Danielsson Wulcan

Lena Danielsson Wulcan lives and works in Gothenburg. Studies at the Hovedskou School of Art 1983-85. The Valands School of Fine Art, University of Gothenburg 2002-2004. Among her sperate exhibitions. The Museum of Drawing, Laholm and Gallery ”Mors Mössa”, Gothenburg. She  is one of four artists in the group TOMBOLA, active since 2000 with group exhibitions and projects.

In English

”Med utställningen, Trädet mitt i skogen, i Pannrummet visar jag rörliga bilder med porträtt av träd. Det blåser i grenverket och det rör sig sakta i vinden. Alla träd har olika personligheter. De har lämnats på ett hygge, som fröträd, kanske oanvändbart, för krokigt, gammalt eller av någon annan anledning blivit kvar. Träd som ibland blir kallade evighetsträd. Platsen där varje träd växer anges konkret, de har en bestämd position. Deras ålder är okänd men de har sin egen historia. De är inte unika men ändå speciella. Skogen lever sitt eget liv, men påverkas av människor, klimat och bränder. Skogen förväntas också rädda världen genom sina egenskaper att sluka koldioxid, antingen som bränsle, biomassa eller genom att bara existera. De här träden har varit del av en större skog. Nu är de kvar på ett hygge med ris och en annan typ av växtlighet som sly och hallonbuskar, men en gång var det trädet mitt i skogen.”
– Lena Danielsson Wulcan

Lena Danielsson Wulcan (f 1958) Boende och arbetar i Göteborg. Utbildning i fri konst och digital gestaltning vid Konsthögskolan Valand 2002–2004 och Hovedskous målarskola 1983–1985. Bland tidigare separatutställningar kan nämnas Teckningsmuseet i Laholm och Galleri Mors Mössa, Göteborg. Lena är en fjärdedel av konstnärsgruppen TOMBOLA som varit verksamma sedan 2000 och gör gemensamma utställningar och projekt.

Med stöd från/I samarbete med

Statens kulturråd
Göteborgs Stad
Tillgänglighetsdatabasen: Pannrummet