Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

GIBCA Extended: Trädet mitt i skogen
— Lena Danielsson Wulcan

” Med utställningen, Trädet mitt i skogen,  i Pannrummet visar jag rörliga bilder med porträtt av träd. Det blåser i grenverket och det rör sig sakta i vinden. Alla träd har olika personligheter. De har lämnats på ett hygge, som fröträd, kanske oanvändbart, för krokigt, gammalt eller av någon annan anledning blivit kvar. Träd som ibland blir kallade evighetsträd. Platsen där varje träd växer anges konkret, de har en bestämd position. Deras ålder är okänd men de har sin egen historia. De är inte unika men ändå speciella.
Skogen lever sitt eget liv, men påverkas av människor, klimat och bränder. Skogen förväntas också rädda världen genom sina egenskaper att sluka koldioxid, antingen som bränsle, biomassa eller genom att bara existera. De här träden har varit del av en större skog. Nu är de kvar på ett hygge med ris och en annan typ av växtlighet som sly och hallonbuskar, men en gång var det trädet mitt i skogen.” / Lena Danielsson Wulcan

Lena Danielsson Wulcan (f 1958) Boende och arbetar i Göteborg. Utbildning i fri konst och digital gestaltning vid Konsthögskolan Valand 2002–2004 och Hovedskous målarskola 1983–1985. Bland tidigare separatutställningar kan nämnas Teckningsmuseet i Laholm och Galleri Mors Mössa, Göteborg. Lena är en fjärdedel av konstnärsgruppen TOMBOLA som varit verksamma sedan 2000 och gör gemensamma utställningar och projekt.