Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Tre skovlar mull
— Tina Hultsborn

På svenska

In Bergrummet at Konstepidemin Tina Hultsborn presents the exhibition Tre skovlar mull.

”In the exhibition I am exploring a force, of life affirmation, exuberant and free but also part of the entropic condition. A force that makes me aware we all have our roots in the same earth and that we are all part of the same body. An import movement like a wind that imbues our passion. A collective memory, that which has been subconsciously inherited.”
–Tina Hultsborn.

 

In English

I Bergrummet på Konstepidemin visar Tina Hultsborn utställningen Tre skovlar mull.

”I utställningen undersöker jag en kraft i det livsbejakande, frodiga och fria men såväl i faktumet av det söndervittrande förgängliga. En kraft som gör mig medveten om att vi alla har rötter i samma jord och att vi alla är del av en och samma kropp. En inneburen rörelse likt en vind som genomsyrar lidelsen. Ett kollektivt minne, det ärvda och omedvetna.”
– Tina Hultsborn.

 

Biografi

Tina Hultsborn (f. 1989) är verksam och bosatt i Göteborg. Utbildad vid HDK Göteborgs Universitet, där hon tog sin Masterexamen i keramikkonst 2017. Tinas arbete är materialbaserat och berör tankar kring det existentiella, uråldriga och fundamentala. Hennes arbeten är abstrakta och organiska, där interaktionen skulpturerna sinsemellan har en stor betydelse. Likt rebusar och gåtor som tar sin plats i rumsligheten. Tina erhöll 2020 Hertha Bengtsson stipendiet samt 2021 Göteborgs kulturstipendium, hon är även representerad i Göteborgs Stads konstsamling.

 

 

Vi följer utvecklingen av coronapandemin och planerar evenemanget utifrån gällande rekommendationer och restriktioner.

Med stöd från/I samarbete med

Tillgänglighetsdatabasen: Bergrummet
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
ABF