Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Tungstenar • Craft Days 2024
— Maria Westmar

På svenska

In the exhibition Tounge stones/Tungstenar, Maria Westmar explores the image of the mountain. A shark tooth forms the basis of her artistic and investigative work of the materials and the stories they give rise to. Tounge stones, together with glossopetrae, are older words for shark teeth or shark-tooth-like stones; objects that we today call fossils.

In English

I utställningen Tungstenar utforskar Maria Westmar bilden av berget. En hajtand ligger till grund för hennes konstnärliga och undersökande arbete av materialen och historierna som de ger upphov till. Tungstenar är tillsammans med glossopetrae äldre ord för hajtänder eller hajtandsliknande stenar; föremål som vi idag kallar fossil.

År 1665 åker den danska anatomen Nicolaus Steno till Florens i Italien. Här blir han en del av Accademia del Cimento, en vetenskapsakademi för experimentell naturvetenskap som studenter till Galileo Galilei har lagt grunden till strax före Stenos ankomst. Han får snart i uppdrag att dissikera huvudet av en vithaj som har hittats i kuststaden Livorno. Hajen forslas till Florens och inför åskådare dissikerar Nicolaus Steno hajhuvudet. I gapet på vithajen undersöker Steno dess tänder. Rester av tillsynes havslevande djur och växter så som snäckor, koraller, musselskal och hajtänder går att hitta i bergen omkring Florens. Hur kommer det sig att det går att finna något som ser ut som hajtänder inneslutna i bergen när de är belägna långt bort från havet, frågar sig Steno och fler med honom. Har dem vuxit inuti stenen? Har hajtänderna uppstått ur dött material? Är snäckskalen rester från syndafloden eller är de faktiska delar av tidigare havslevande djur?

Maria Westmar

Med kroppen som utgångspunkt utforskar Maria Westmar hur tillsynes fasta material och rigida entiteter kan tillskrivas rörelse och förändring genom att förstå dem relationellt. Materialen har en meningsbärande roll i hennes konstnärliga arbete som tillsammans med idén leder processen framåt. I arbetet med stenen, textilen, sanden och skumgummit frågar hon sig om de är i rörelse. Om materialen är levande eller döda och om de har agens.

Maria Westmar bor och verkar i Malmö. Hon har en MFA i fri konst med inriktning mot textil från Konstfack University of Arts, Crafts and Design. Maria Westmar har gjort utställningar och samarbeten som bland annat har visats på Sjöbo Konsthall, Sjöbo (2023), Inter Art Center, Malmö (2022), Krognoshuset, Lund (2019), Kvamsdals Fargeri, Norge (2018) och Zabriskie Point, Schweiz (2017). Hennes konstnärskap har blivit tilldelad flertalet stipendier däribland Konstnärsnämndens tvååriga arbetsstipendium (2023), Ester Lindahls resestipendium (2022), Malmö Konstmuseums stipendium ur Aase och Richard Björklunds fond (2020), Malmö stads kulturstipendium (2019) samt stipendium från Konstakademien (2019).


En del av Craft Days 2024

Biennalen Craft Days går av stapeln 2-5 maj 2024 och arrangeras med syfte att lyfta, stärka och synliggöra konsthantverksfältet i Västra Götalandsregionen.

Konsthallar, gallerier, kooperativ, utbildningar, institutioner och konstnärsdrivna initiativ samlas i ett rikt program med utställningar, workshops och föreläsningar och mycket mer. Konsthantverkscentrum är projektägare och koordinerar evenemanget i samarbete med Konstepidemin, Textilmuseet, Form & Folk och Not Quite. Craft Days 2024 genomförs med stöd från Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin

Relaterat innehåll