Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

U-kebe U-tolo U-leele musama (observe, gather and tell)
Anna Unsgaard, Mona Wallström

På svenska

The exhibition is based on the artists research and conversations around the missionary and reflects their complex, ambivalent and contradictory thoughts on this topic.

Annas view is taken from her family story and her archive, Monas from the research on missionaries as collectors of ethnographic objects. Their starting points are different and have been processed through different media but urged from personal interpretations. They show different perspectives on the phenomenon mission – the convincing of a “truth” in order to save people and the world. Often a peaceful transition where some things got lost and some had to be sacrificed for a “better” life and had consequences for all parts.

In English

En utställning som bygger på research och samtal som konstnärerna fört kring missionären och belyser sina komplexa, ambivalenta och motsägelsefulla tankar kring ämnet.

Anna Unsgaard utgår ifrån sin släkthistoria och ett eget bildarkiv, Mona Wallström från missionären som samlare av etnografiska föremål. Utgångspunkterna är olika och har bearbetats genom olika media men där den personliga berättelsen är drivande.  De bildar tillsammans flera perspektiv på företeelsen mission – att övertyga om en livsviktig ”sanning” för att rädda människorna och världen. Oftast en fredlig övergång men där något går förlorat eller måste offras för ett ”bättre” liv som får konsekvenser för alla parter.

Vi följer utvecklingen av coronapandemin och planerar evenemanget utifrån gällande rekommendationer och restriktioner.

Med stöd från/I samarbete med

Tillgänglighetsdatabasen: Hus 10
Göteborgs Stad
ABF