Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo

Se aktuella utställningar

På svenska

Utställningar / Exhibitions
Saturday June 2nd, 12:00-16.00

 

Allting kokar
Anna-Karin Rasmusson, Jan Matsson & TOMBOLA
12:00-16:00
Galleriet

 

Allting kokar is an exhibition developed from a conversation between the artists Jan Matsson, Cecilia Darle, project initiator, and the artist group TOMBOLA. In the exhibition at Galleri Konstepidemin Darle is replaced by artist Anna-Karin Rasmusson.

In this new constellation, with new works, a spatial dialogue continues. A conversation between different works of art, from different generations, presented as film, painting and textile art.

 

Maskineriet!
Simon Gran Danielsson
12:00-16:00
Pannrummet

The shops are always open, the factory is always running and the good life always happens somewhere else. The machine is always on, whether it is empty or full, no matter who is in charge. Our lives are exploited. In the exhibition Maskineriet!, Simon Gran Danielsson portrays his feelings about consumption.

 

Sisters in Crime
Christina Skårud
12:00-16:00
Glasrummet

In Glasrummet, the small gallery within the Gallery, different works on paper have been presented during spring 2018. Sisters in Crime by Christina Skårud is the last exhibition of the season.

 

 

Frukt och Grönt
Ragnar Schmid
12:00-16:00
Blå Huset

Ragnar Schmid presents his latest commission, a public art project soon to be installed in two preschools in Laholm.

KonstZOOn
Parkutställning
12:00-21:00
utomhus

In the lush park at Konstepidemin you can find many pieces of art. Sometimes the art is easy to see, but sometimes it is hidden or doesn’t want to be found. Can you find all the art? To help you on your hunt there are ZOO-maps in the red mailboxes.

Korridor Tre
Grupputställning
Hus 3
12:00-16:00

Mini-exhibition in corridor 3 with works by Eva Brodin, Monica Englund, Peter Kruse, Johanna St Michaels and Lars Åsling.

Swish
Grupputställning
12:00-16:00
Hus 10

In this group exhibition you find graphic art, photos, books, records and much more from the artists at Konstepidemin. Using the Swedish app Swish, the works can be yours in an instant!

 

 

Min egyptiska gravkammare
Ami Lanmark
12.00-16.00
Ateljé 903

 

In this exhibition you find instructions on how to make a mummy, paintings of Tutankhamun and his wife / half-sister as well as Kanopekärl in clay for storing hearts and intestines. Those things that scared Ami Lanmark as a child has turned into a delightful exploration of betrayal, death and mortality.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berglund/Sjöstedt
Kristian Berglund & Jakob Sjöstedt
Eftermiddag / kväll (se skyltar på området)
Projektateljén

Berglund/Sjöstedt is a newly formed artist group consisting of Kristian Berglund and Jakob Sjöstedt. Independently they explore concepts such as space, functionality and language. Together, they try to find a common expression in opposition to the idea of a solitary genius.

 

Det där man brukar kalla havet
Cecilia Lagerström, Johan Rödström & Malin Lindroth (Alkemisterna)
Efter skymning
Fasaden Hus 5

Det där man brukar kalla havet is a mobile video installation that raises questions about our fear of the stranger. Some people witness how an unknown object floats ashore, which activates their fantasies, desires and fears. Is it a threat, an opportunity or something they must get rid of?

 

In English

Utställningar / Exhibitions
Lördag 2 juni, 12:00-16.00

 

Allting kokar
Anna-Karin Rasmusson, Jan Matsson & TOMBOLA
12:00-16:00
Galleriet

Allting kokar är en utställning som utvecklats ur ett rumsligt konstsamtal mellan konstnären Jan Matsson, konstnärsgruppen TOMBOLA och konstnären Cecilia Darle, som även är initiativtagare. I utställningen på Galleri Konstepidemin har Darle lämnat sin plats till konstnären Anna-Karin Rasmusson.

I ny konstellation, med nya verk, fortsätter den rumsliga dialogen. Ett samspråk mellan verk av vitt skilda slag och konstnärskap från olika generationer, med gestaltningar i film, utvidgat måleri och textila inslag uppåt väggarna.

 

 

Maskineriet!
Simon Gran Danielsson
12:00-16:00
Pannrummet

Affärerna är alltid öppna, fabriken är alltid igång, det goda livet sker alltid någon annanstans. Maskinen går alltid, vare sig den är tom eller full, oavsett vem som driver på. Våra liv exploateras. I utställningen Maskineriet! förkroppsligar Simon Gran Danielsson sina känslor om konsumtion.

 

Sisters in Crime
Christina Skårud
12:00-16:00
Glasrummet

Glasrummet, det lilla galleriet i Galleriet, har visat verk på papper under våren. Christina Skåruds Sisters in Crime är den sista utställningen för säsongen.

 

Frukt och Grönt
Ragnar Schmid
12:00-16:00
Blå Huset

Ragnar Schmid visar sitt senaste uppdrag, en konstnärlig gestaltning som i juni ska installeras på två förskolor i Laholm.

 

KonstZOOn
Parkutställning
12:00-21:00
utomhus

Utomhus i parken på Konstepidemin finns mängder av konst. Ibland visar den sig tydligt men ibland gömmer den sig och kanske inte alls vill bli hittad. Kan du upptäcka alla verk? Till hjälp finns ZOO-kartor i de röda postlådorna.

KonstZOOn guidad visning
Följ med konstnären Per Agélii på en guidad tur av parkutställningen KonstZOOn. Se skyltar på området för mer info om tider.

 

 

Korridor Tre
Grupputställning
Hus 3
12:00-16:00

Miniutställning i korridor 3 med verk av Eva Brodin, Monica Englund, Peter Kruse, Johanna St Michaels och Lars Åsling

 

Swish
Grupputställning
12:00-16:00
Hus 10

Här hittar du verk från Konstepidemins konstnärer – grafik, foto, böcker, plattor med mera. Hittar du något du gillar kan du swisha och ta med dig hem direkt!

 

 

Min egyptiska gravkammare
Ami Lanmark
12.00-16.00
Ateljé 903

I Min egyptiska Gravkammare finns recept på hur man gör en mumie, målningar på Tutankhamun och hans fru/halvsyster samt Kanopekärl i lera där man kan förvara hjärtan och inälvor. Det som skrämde livet ur Ami Lanmark som liten har blivit till ett lustfyllt utforskande av svek, död och förgänglighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berglund/Sjöstedt
Kristian Berglund & Jakob Sjöstedt
Eftermiddag / kväll (se skyltar på området)
Projektateljén

Berglund/Sjöstedt är en nybildad konstnärsgrupp bestående av Kristian Berglund och Jakob Sjöstedt. Var för sig rör de sig kring begrepp som rumslighet, funktionalitet och språklighet. Tillsammans försöker de finna ett gemensamt uttryck som går stick i stäv med idén om ett solitärt geni.

 

Det där man brukar kalla havet
Cecilia Lagerström, Johan Rödström & Malin Lindroth (Alkemisterna)
Efter skymning
Fasaden Hus 5

Det där man brukar kalla havet är en mobil videoinstallation som ställer frågor om vår rädsla för det främmande. Några personer bevittnar hur ett okänt föremål flyter i land vilket väcker deras fantasier, önskningar och rädslor. Är det ett hot, en möjlighet eller något de måste göra sig av med?