Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Fallet
— Vanna Bowles

På svenska

In the exhibition Fallet (The Fall), Vanna Bowles has explored a new form of expression, through drawings and sculptures in paper, papier mache, charcoal, pencil and white and black paint. Her usually carefully executed and detailed work of birds, insects, body parts and nature, here meet an expressive and abstract expression.

In the process of working out this new form of expression, the hands and the body have been allowed to rule, and she has allowed a physical and experiential knowledge to manifest itself through doing rather than thinking.

”Never regret thy fall, O Icarus of the fearless flight, For the greatest tragedy of them all, is never to feel the burning light.” – Oscar Wilde

The exhibition can be seen as a meeting point between a form of subconscious thinking, where fragments and parts of larger wholes can be put together to form new images and stories, and a bodily examination of experienced emotions, where the materials, that can be likened to entrails, bodies parts, plants and other living things, are allowed to speak for themselves.

About Vanna Bowles

Vanna Bowles (b. 1974 in Gothenburg) is educated at the Statens Kunstakademi in Oslo and the Universität der Künste in Berlin, and since 2001 has had an active exhibition activity in Scandinavia and internationally. Bowles explores drawing in combination with sculpture, objects and performance and stylistically finds herself in a surrealist and photorealistic idiom. Bowles often uses optical effects and reliefs that destabilize the dividing line between the picture surface and the room, and she has made a name for herself by combining drawing with sculpture in a peculiar way.

Among others, Vanna Bowles has had solo exhibitions at Kunstnerforbundet in Oslo, Lars Bohman Gallery in Stockholm and Galleri Thomassen in Gothenburg. She has participated in Spår at the Malmö Kunstmuseum, Ben ik een dier? At Museum De Dominjen, Nederland, and FEMALE PIONEERS – new voices at Lillehammer Kunstmuseum. Vanna Bowles is purchased by, among others, Lillehammer Art Museum, Malmö Art Museum and the Norwegian Arts Council. She has recently completed several public sculptures, i.a. the work Orädd Resa on Lindholmen in Gothenburg’s harbour. In 2016, Bowles received a 10-year work grant from the Norwegian Cultural Council.

 

The exhibition is produced with funds from Norsk Kulturråd.

In English

”Never regret thy fall, O Icarus of the fearless flight, For the greatest tragedy of them all, Is never to feel the burning light.”  – Oscar Wilde

I utställningen Fallet har Vanna Bowles utforskat en ny uttrycksform. Hennes vanligtvis noggrant utförda, detaljrika skulpturer och teckningar av fåglar, insekter, kroppsdelar och natur, möter här ett expressivt och abstrakt uttryck. I processen med att arbeta fram denna nya uttrycksform, har händerna och kroppen fått styra, och hon har låtit en fysisk och erfarenhetsmässig kunskap manifestera sig i själva görandet snarare än i tänkandet.

Utställningen kan ses som ett möte mellan gestaltandet av ett undermedvetet tänkande, där fragment och delar av större helheter kan pusslas samman till nya bilder och historier, och ett kroppsligt undersökande av erfarna känslor, där materialen, som kan liknas vid inälvor, kroppsdelar, plantor och annat levande, får tala för sig själva. Bowles har arbetat med teckning och skulptur i papper, papir maché, kol, blyerts och vit och svart färg.

Om Vanna Bowles

Vanna Bowles (f. 1974 i Göteborg) är utbildad vid Statens Kunstakademi i Oslo och Universität der Künste i Berlin, och har sedan 2001 haft en aktiv utställningsverksamhet i Norden och internationellt. Bowles utforskar teckning i kombination med skulptur, objekt och performance och befinner sig stilmässigt i ett surrealistiskt och fotorealistiskt formspråk. Bowles använder ofta optiska effekter och reliefer som destabiliserar skiljelinjen mellan bildytan och rummet, och hon har gjort sig bemärkt genom att kombinera teckning med skulptur på ett säreget sätt.

Vanna Bowles har bland annat haft separatutställningar på Kunstnerforbundet i Oslo, Lars Bohman Gallery i Stockholm och Galleri Thomassen i Göteborg. Hun har deltagit på Spår på Malmö Kunstmuseum, Ben ik een dier? På Museum De Dominjen, Nederland, och KVINNELIGE PIONERER – nye stemmer på Lillehammer Kunstmuseum. Vanna Bowles är inköpt av bl.a Lillehammer Kunstmuseum, Malmö Konstmuseum och Statens Konstråd. Hon har nyligen färdigställt flera offentliga gestaltningar, bl.a. verket Orädd Resa på Lindholmen i Göteborgs hamn. I 2016 fick Bowles 10-årig arbetsstipendium från Norsk Kulturråd.

 

Utställningen är producerad med stöd av Norsk Kulturråd.

 

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin

Relaterat innehåll