Verk på Papper, Portföljerna

Graham Stacy, Skisser ur portföljerna. Foto: Ulla Mogren

Portföljerna. “Teckningar och skisser genom åren”.

Vernissage den 29 september kl 12–16. Välkommen!

Glasrummet är ett litet galleri i det stora Galleriet. Glasrumsutställningarna följer det ordinarie programmets fyra utställningsperioder där varje säsongs utställningskoncept är föränderligt.

I Glasrummet, hösten 2018, visas verk på papper.

grahamstacy.se

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur