Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Vilda blommor, trädgårdsblommor och fantasiblommor • Craft Days 2024
— Julie Skarland

På svenska

”Wild Flowers, Garden Flowers, and Fantasy Flowers” is an exhibition by textile artist Julie Skarland. The exhibition consists of black tapestries with large floral motifs, woven from torn fabric strips in cotton canvas.

Small square pieces of fabric have been applied, giving the floral motifs a pixel effect. The carpets feature both wild flowers, garden flowers, and fantasy flowers. The flowers are depicted with long stems and leaves, and sometimes with the roots. This evokes associations with botanical posters from science lessons at school.

”I paint flowers so they will not die” – Frida Kahlo

Words from the artist

”Just like Frida Kahlo, I am concerned that our flowers will disappear. Valuable nature is being destroyed at an alarming rate, and if it doesn’t stop, our flowers may vanish. Many flowers are already on the red list.

I love flowers, and I surround myself with them as much as I can. The shape, color, and smell of flowers never cease to fascinate me, which is why I often incorporate them into my artwork.

When I see flowers growing in nature, I am impressed by the vitality they display. They take root and burst through tiny cracks to grow and flourish, bringing joy to us humans and animals alike. Then I think of the Japanese proverb: Flowers are the laughter of the earth.”

Julie Skarland

Julie Skarland (born 1960 in Trondheim) lives and works in Oslo. Skarland has a journeyman’s certificate in dressmaking and costume tailoring. She attended the Stockholm Tailoring Academy and studied fashion design at Studio Berçot in Paris.

Skarland has had solo exhibitions at the National Museum in Oslo, the Trondheim Museum of Decorative Arts and Design, Galleri Riis, Bomuldsfabriken Kunsthall, Kunstbanken Hedmark Art Center, Galleri Format, and Galleri SOFT, in addition to numerous group exhibitions such as Kiss the Frog and Tendencies.

Julie Skarland lived and worked in Paris from 1987 to 2005. Here, she had her own fashion brand, Julie Skarland, and a store in the 9th arrondissement of Paris. Between 2005 and 2016, Skarland lived and worked in New Delhi, India. In India, she published a book titled ”Dilli-dil” with photos from New Delhi and created a perfume called ”Blueer Than Velvet.”

Skarland’s works are held in the collections of the National Museum in Oslo, the Trondheim Museum of Decorative Arts and Design, the Sørlandet Art Museum, the Norwegian Crafts Acquisition Fund, and the Musée du Louvre in Paris.

Julie Skarland has been the chairman of the Norwegian Textile Artists since 2023.

Part of Craft Days 2024

The Craft Days Biennial takes place from May 2nd to May 5th, 2024, with the aim of highlighting, strengthening, and showcasing the field of crafts in the Västra Götaland region.

Art galleries, cooperatives, educational institutions, and artist-driven initiatives come together in a rich program featuring exhibitions, workshops, lectures, and much more. Craft Center is the project leader and coordinates the event in collaboration with Konstepidemin, the Textile Museum, Form & Folk, and Not Quite. Craft Days 2024 is supported by the City of Gothenburg and the Västra Götaland Region.

In English

Vilda blommor, trädgårdsblommor och fantasiblommor är en utställning från textilkonstnären Julie Skarland. Utställningen består av svarta gobelänger med stora blommotiv, vävda av trasiga tygremsor i bomullscanvas.

Små fyrkantiga tygbitar har applicerats, vilket ger blommotiven en pixeleffekt. På mattorna finns både vilda blommor, trädgårdsblommor och fantasiblommor. Blommorna visas med långa stjälkar och blad, och ibland med roten. Detta ger associationer till botaniska affischer från naturvetenskapslektionerna i skolan.

“I paint flowers so they will not die” – Frida Khalo

Ord från konstnären

”Precis som Frida Khalo är jag orolig för att våra blommor ska försvinna. Värdefull natur förstörs i oroväckande takt, och om det inte upphör kan våra blommor försvinna. Många blommor finns redan på rödlistan.

Jag älskar blommor och jag omger mig med dom så mycket jag kan. Formen, färgen och lukten av blommor slutar aldrig att fascinera mig, därför tar jag dem ofta med mig in i mitt konstnärskap.

När jag ser blommor växa ute i naturen blir jag imponerad av den vitalitet de visar. De slår sig fast och spricker upp genom små springor för att växa och blomstra, till glädje för oss människor och djur. Sedan tänker jag på det japanska ordspråket: Blommor är jordens skratt.”

Julie Skarland

Julie Skarland (född 1960 i Trondheim) bor och arbetar i Oslo. Skarland har gesällbrev i klännings- och kostymskrädderi. Hon har gått Stockholms Tillskärerakademie, och studerat modedesign på Studio Berçot i Paris.

Skarland har haft separatutställningar på Nationalmuseet i Oslo, Nordenfjeldske konstindustrimuseum, Galleri Riis, Bomuldsfabriken kunsthall, Kunstbanken Hedmark artistsenter, Galleri Format och Galleri SOFT, förutom en rad grupputställningar som Kiss the Frog och Tendencies.

Julie Skarland bodde och arbetade i Paris 1987 -2005. Här hade hon sitt eget modemärke Julie Skarland, och en butik i Paris 9:e arrondissement. Mellan 2005-2016 bodde och arbetade Skarland i New-Delhi, Indien. I Indien gav hon ut bland annat en bok Dilli-dil med foton från New Delhi och skapade en parfym Blueer Than Velvet.

Skarland har köpts av Nationalmuseet i Oslo, Nordenfjeldske konstindustrimuseum, Sørlandets konstmuseum, inköpsfonden för norskt konsthantverk och Musée du Louvren, Paris.

Julie Skarland har varit styrelseordförande för norska textilkonstnärer sedan 2023

En del av Craft Days 2024

Biennalen Craft Days går av stapeln 2-5 maj 2024 och arrangeras med syfte att lyfta, stärka och synliggöra konsthantverksfältet i Västra Götalandsregionen.

Konsthallar, gallerier, kooperativ, utbildningar, institutioner och konstnärsdrivna initiativ samlas i ett rikt program med utställningar, workshops och föreläsningar och mycket mer. Konsthantverkscentrum är projektägare och koordinerar evenemanget i samarbete med Konstepidemin, Textilmuseet, Form & Folk och Not Quite. Craft Days 2024 genomförs med stöd från Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen.

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad
Statens kulturråd
Norwegian Crafts
Tillgänglighetsdatabasen: Bergrummet

Relaterat innehåll