Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Performance

Work In Progress – Last night Show
Lars Åsling, Zhou Yiyan

På svenska

A collaborative performance by local artist Lars Åsling and guest artist Zhou Yiyan.

Part 1

Sketches talks with guitar.
Improvisation duo by Lars Asling (Guitar) and Zhou Yiyan ( Sketches)
A research on conversation between guitar and drawings.

Part 2

#WORKINPROGRESS with black clay.
scenario and staging: Zhou Yiyan
projection of the film of the performance #WORKINPROGRESS with black clay.

This performance is a live show with audience in a field in countryside of France in 2019. It shows the process of making a sculpture with black clay
made of cow dungs.

Interpreters: lara Guede (model) Linda Lin (sculpture); Zhou Yiyan (Sculptor); Cows
dung; Cows.
Film by Javier Blanco Chiocchi

In English

Ett kollaborativt performance av Konstepidemikern Lars Åsling och gästkonstnär Zhou Yiyan.

Del 1

Skisser samtalar med gitarr.
Improvisationsduett av Lars Asling (Gitarr) och Zhou Yiyan (Skisser)
En undersökning av samtalet mellan gitarr och teckningar.

Del 2

#WORKINPROGRESS med svart lera.
Scenario och regi: Zhou Yiyan
Projicering av filmen från föreställningen #WORKINPROGRESS med svart lera.

Denna föreställning är en liveshow med publik på en åker på landsbygden i Frankrike år 2019. Den visar processen att skapa en skulptur med svart lera gjord av koexkrement.

Tolkar: Lara Guede (modell), Linda Lin (skulptur); Zhou Yiyan (skulptör); Koexkrement; Kor.
Film av Javier Blanco Chiocchi

Med stöd från/I samarbete med

ABF
Göteborgs Stad

Relaterat innehåll