Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Kvinnor, ormar, strumpor, våld
— Zehra Ay

Utställningen ”Kvinnor, ormar, strumpor, våld” av Zehra Ay bjuder in betraktaren till ett processbaserat arbete består av broderi, fotografi och skulptur från de senaste åren.

Föreställ dig att vart du än befinner dig, när du är ute i samhället, är du alltid ensam och det finns varken ett rum att uttrycka sig i eller ett fullständigt språk att uttrycka sig med. Så småningom skapar du med hjälp av konsten ett lekrum som du kan bjuda in olika människor till – en plats där bilderna kommer till tals och överbryggar språket. På samma vis har Zehra Ay, långt innan coronatiderna, skapat en mötesplats mot social isolering med sina verk.

Zehra Ay närmar sig arbetet som en levande process, därför avslutar hon sällan verken utan fortsätter samma serier och utvecklar dessa med nya tekniker och material. Exempelvis kan en bild börja som en teckning, därefter blir den ett broderi som sedan kan bli grafik och skulptur. Under skapandeprocessen följer hon sin magkänsla men för att motverka slumpmässiga visuella experiment brukar Zehra Ay stanna upp i arbetet och leta fram de konceptuella uttrycken i verken. Det fria broderiet tillåter henne friheten att sakta ner och samla sina tankar. Ofta protesterar hennes bilder, med humor och lekfullhet, mot samhällets normer och vad som förväntas av en. Hennes värld befolkas av en mångfald kvinnofigurer i metamorfos, som parafraser av olika verkligheter.

Zehra Ay tog sin bild– och slöjdlärarexamen vid Ankaras Gazi Universitet i Turkiet 1978. Därefter har hon vidareutbildat sig inom konsthistoria och i olika konstnärliga tekniker. Idag arbetar hon med varierande tekniker och material i sin ateljé i Majorna. Hennes teman rör sig ofta med humor kring kvinnors positioner i olika sociala och kulturella sammanhang.

Med stöd från/I samarbete med

Tillgänglighetsdatabasen: Galleri Konstepidemin
Göteborgs Stad
ABF