Reportage

Ännu en vänträff med ett fantasieggande och generöst innehåll

Av Tomas Rubin

Ännu en vänträff med ett fantasieggande och generöst innehåll. Denna kortfattade sammanfattning ger bara en alltför ytlig beskrivning av det spännande mötet med två av Konstepidemins ateljeister och konstnärer – Bronja Novak Lindblad och Anna Gustavsson – som vi inbjöds till 21 oktober.

Bronja och Anna är med sina respektive konstnärskap två uppmärksammade exempel på den sjudande kreativitet som frodas på berget. Samtidigt har de visat prov på ett lyckat samarbete, just en sådan korsbefruktning av uttryck och temperament som är en viktig del av grundtanken med Konstepidemin. Ett samarbete som bland annat resulterat i den uppmärksammade föreställningen ”The Shadow/ The Fountain of Youth ”.

Bronja är dansare och koreograf. Anna slagverkare/musiker och kompositör. Båda med internationella karriärer.

Under vänträffen, denna höstmåndag, gav de engagerande exempel ur och inblickar i den kreativa processen. Eller processerna, bör det skrivas. Smakprovet ur ”Skuggan” – dansföreställningen som visats på Atalante i Göteborg – grep tag i publiken vilket framgick av den diskussion som följde. En lyckad sammankomst – igen.

 

Bronja Novak Lindblad och Anna Gustavsson

Anna Gustavsson

Bronja Novak Lindblad. Foto: Johan Wingborg