Intervju

Jonas Fröberg om Klubb Lokomotiv – tema New Public Management

Några korta frågor till Jonas Fröberg, dramatiker med ateljé på Konstepidemin, som arrangerar och  medverkar i Klubb Lokomotiv med tema New Public Management den 21 april.

Jonas Fröberg i sin ateljé

Jonas Fröberg i sin ateljé

Hej Jonas!

Vilka tycker du ska komma till Klubb Lokomotiv den 21 april?
– Alla som är intresserade av samtal om den uttolkande processen, det vill säga att tolka verk som man inte själv skapat. Alla som har märkt att det pågår en mätningshysteri som dominerar delar av vårt samhälle, till exempel fokus på mätning av konstnärlig kvalité. Ni som vill umgås, filosofera och umgås med andra konstintresserade är varmt välkomna. Och ni som vill diskutera New Public Management så klart!

Vad är egentligen New Public Management?
– Kortfattat skulle jag säga att New Public Management är ett styrsystem med grund i 1800-talets amerikanska verkstadsindustrin: rätt skruv ska möta rätt mutter, vid rätt tillfälle och under rätt tidsåtgång. New Public Management – NPM – har spridit sig och dominerar idag näringslivet i stort. Utvärdering, kulturprojekt, konstprojekt, LEAN, balanserade styrkort, controller, kulturstrateg, kultursamverkansmodellen, NMI & NPI är begrepp man ofta stöter på.

Hur påverkar det kultursektorn?
– Min uppfattning är att NPM har spridit sig till den offentliga förvaltningen och genomsyrar skola, vård samt statlig, regional och kommunal kulturpolitik. Fokus hamnar på mätning och administration där byråkraterna styr utifrån nyckeltal istället för sakkunskap.

Vad kommer hända under kvällen?
– Kvällen börjar med en föreläsning om New Public Management av Urban Strandberg, docent i statsvetenskap och studierektor för Europaprogrammen vid Göteborgs universitet. Därefter spelar Anna Svensdotter ett verk på flöjt och reflekterar över den uttolkande processen – att framföra ett verk man inte själv skapat. Jag kommer läsa ett utdrag ur min pjäs, Den osynliga statskuppen som behandlar införandet av New Public Management i Sverige. Därefter modererar Sewilius Berg ett samtal, där vi uppmanar publiken att delta och diskutera.

Kvällen är ett försök till möte och dialog mellan forskare, konstnärer och publik. Vi vill hitta nya sätt att prata om dessa frågor och kunna ha ett öppet samtal där publiken får komma till tals genom att kritisera, ifrågasätta, uppskatta och påstå.

Att reflektera över den uttolkande processen är en motstrategi för konstnären, från att reduceras till en projektplan.

Vad är Klubb Lokomotiv?
Anna Svensdotter stal konceptet från en förbjuden elektronicamusikklubb i Stockholm, med upplägget tre konstnärer, femton minuter var, samtal + sprit. Vi har också bjudit in en forskare.


Jonas välkomnar tankar, kommentar och frågor
kontakt: teaterspira@gmail.com
Klubb LOKOMOTIV
Datum: 21 april
tid: 19.00
plats: ateljé 404, Konstepidemin