Reportage

Oceaner av tid

Jakob Sjöstedt visade sitt pågående arbete i projektrummet hus 13. ”Sedan en bit in i oktober har jag arbetat i det nya projektrummet på Konstepidemin. Jag började med att köpa lera, satte upp kopieringspapper på väggarna och letade fram ett paket kolkritor.”

Jakob Sjöstedt

Jakob Sjöstedt

”Mitt konstnärskap kännetecknas av hur förhållandena mellan rum, plats, bild och objekt, återkommande omdefinieras och undersöks. Huvudsakligen i form av temporära installationer, vars utformning och improvisatoriska framväxt gör anspråk på rummet som helhet, arkitekturen, funktionen och det aktuella, sociala sammanhanget. Verken tycks oscillera inom ett tunt skikt mellan det föreställande och det icke föreställande, mellan det konstruerade och det funna, mellan det sköra och det stabila, det havererade och det färdigställda.”

Jakob Sjöstedt

Jakob Sjöstedt

Jakob Sjöstedt

Jakob Sjöstedt