Reportage

Seminarium: Gränser, möten & samarbeten

Den 26 augusti bjöd Konstepidemin in till ett seminarium med fokus på utmanande samarbeten, kunskapsutbyten och konst som korsar gränser, både fysiska och mentala. Seminariet vänder sig till de som ville inspireras att tänka i nya banor kring samarbete, ta del av processen bakom aktuella konstprojekt eller öka sin kunskap om konstnärers arbetssätt.

 

dav

 

Som uppvärmning inför dagen gjorde dansaren Bronja Novak Lindblad och författaren Lina Ekdahl ett unikt, improviserat samarbete.

Bronja Novak Lindblad

Bronja Novak Lindblad

Lina Ekdahl

Lina Ekdahl

Johannes Samuelsson

Johannes Samuelsson

Dagen började med tre föreläsningar på olika sätt berör frågor om konst, migration och arbete. Först ut av föreläsarna var konstnären Johannes Samuelsson från Umeå. Johannes  berättade om projektet Antons skrotkaminer för utomhusbruk och sitt samarbete med plåtslagaren och f.d. tiggaren Anton Ciurar, en historia om ett hantverk och om en kamp för att få en plats i samhället.

KEP2016_seminarium26aug_AnnIghe

Ann Ighe

Ann Ighe är lektor i ekonomisk historia och redaktör för tidskriften Ord&Bild. Ann reflekterade över arbete som begrepp, och över konst som arbete, nytta och värde.

 Samira Motazedi

Samira Motazedi

Samira Motazedi är projektledare och curator för Art as a Space for Action, producerat av ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art. Art as a Space for Action fokuserar på konstnärlig praktik i tillstånd av migration och har under våren 2016 arrangerat öppna diskussionsmöten för frågor kring migration och konst. Samira berättade om sin personliga upplevelse av att komma som flykting till Sverige och de svårigheterna hon har mött som konstnär.

Efter presentationerna delade gruppen på sig och tog del av möten med konstnärliga arbetsprocesser, gränsöverskridande verksamhet och möjliga och omöjliga samarbeten genom presentationer av konstnärer på Konstepidemin. Vid varje möte fick man välja en av två presentationer. Här kommer en kort presentation:

Första mötet

Late summer art show (t.v) "Vecket" från föreläsning och workshop med Skräddaren som rebell t.h

Late summer art show (t.v) ”Vecket” från föreläsning och workshop med Skräddaren som rebell t.h

Ulla Mogren: Det oförutsedda som styrka 
Hur arbetar man med det oförutsedda i omfattande samarbeten så att det blir till en styrka?
Konstnären Ulla Mogren presenterade Galleri Konstepidemin och dess verksamhet utifrån den pågående utställningen Late Summer Art Show med verk av 70 konstnärer.

Pia Mauno: Skräddaren som rebell 
Påverkas tänkande och skapande av ett materials motstånd? Har samtidskonsten och textilindustrin något gemensamt?  Kan bärandet av ett textilt arv påverka ett konstnärskap? Det är frågor som Tankesmedjan “Skräddaren som rebell” ställer. “Skräddaren som rebell” är ett samarbetsprojekt där konstnärer och skribenter som bär med sig en textilkultur har bjudits in. Kollektivt har de utforskat  två mytologiskt starka symboler; “skräddaren” (handen, ögat & formen) och “rebellen” – (tanken/agerandet).

Medverkande i projektet berättade om Skräddare som rebell och reflekterade kring form och tanke med utgångspunkt från det textila.

MÖTE 2

anna_fia

Anna Svensdotter t.v (foto: Berit Jonsvik). Fia Adler Sandblad t.h. (foto: Gorki Glaser – Müller)

Berit Jonsvik & Anna Svensdotter: Telluriska Perspektiv och Saturnus Ringar
När startar någonting? Varför påbörjas ett konstnärligt samarbete? Hur provar vi oss fram och när är det färdigt för publiken? Vad är skillnaden mot att arbeta ensam med ett projekt? Det visuella är starkt på sitt sätt och det ljudande på sitt – hur kan uttrycken förstärka varandra utan att det ena tar över? Bildkonstnär Berit Jonsvik och flöjtist Anna Svensdotter talarde om en konstnärlig arbetsprocess, om ”work in progress” som metod och om att låta två konstnärliga uttryck brytas mot varandra och förtydligas i processen.

Fia Adler Sandblad: Konstskapande med kroppar som arkiv 
Genom djupintervjuer och observationer av människors livssituationer fångar Fia Adler Sandblad tystade historier, ett arbete som bland annat sker i samarbete med en socionom på Räddningsmissionen. Skådespelaren Fia Adler Sandblad berättade om scenkonstnärligt undersökande arbete med fysiska och vokala praktiker, improvisationer och handlingsbaserade aktioner.

Sista mötet

Lerworkshop t.v (foto: Lina Ikse) Stillbild från ”Våra hem, deras hus” t.h.

Lerworkshop t.v (foto: Lina Ikse) Stillbild från ”Våra hem, deras hus” t.h.

Sofia Åhrman: Gränsöverskridande konstpedagogik
Hur kan man ge barn och unga nycklar till att med frihet närma sig världen och få pröva på och ta del av konst i ett samhälle fyllt av krav på prestationer? Sofia Åhrman, projektledare för Konstepidemins barn och unga-verksamhet, berättade tillsammans med konstnären Pecka Söderberg om att arbeta ålders-, genrer- och socio- överskridande i det konstpedagogiska arbetet genom att sätta den konstnärliga processen i centrum.

Anders Berggren: Våra hem, deras hus
Producent Anders Berggren berättade om arbetet bakom dokumentärfilmen ”Våra hem, deras hus” (regi: Malcolm Noble). ”Våra hem, deras hus” handlar om de boende på Pennygången i Göteborg och deras strid mot Stena Fastigheter som vill lyxrenovera lägenheterna och dubbla hyrorna.