Reportage

Vänträff Special

Av Tomas Rubin

”Konsten som öppnar de svindlande djupen och rummen inom oss.” Så poetiskt avslutade Lena From sin presentation inför Konstepidemins vänners ”Vänträff Special”.

Lena From, GP-journalisten som blev kulturbyråkrat i Statens konstråd, leder nu arbetet i det uppmärksammade och landsomfattande projektet ”Konst händer”. Ett regeringsuppdrag som är den hittills största konstsatsningen i Sveriges historia. En budget på sammanlagt 130 miljoner har spikats för kultur och konst i miljön, till de områden som har lägst valdeltagande. I huvudsak de som ingår i det så kallade miljonprogrammet.

Lena From, foto Björn Rantil

Statens konstråds ”Konst händer” har fått 26 miljoner att satsa på projekt som väljs efter en noga prövning. Betydligt fler har givetvis känt sig kallade att söka pengar än de lyckliga som blivit utvalda. Av 153 ansökningar får nu 15 väldigt varierande projekt – från Kiruna i norr till Malmö i söder – startsignal och finansiering. Men det är brottom. Om drygt två år måste allt förhoppningsvis vara klart. 2018 stängs nämligen den här plånboken.

Hittills har det handlat om förstudier och noga genomgångar av de inlämnade förslagen.
Urvalsprocessen har varit väldigt jobbig och smärtsam, tyckte Lena From. Alla som sökt pengar brinner förstås för sin sak, men vi har haft skyldighet att prioritera ansökningar som haft direkt anknytning till de boende i de aktuella områdena och dessutom utformats av civilsamhället.

Det är alltså inte enskilda konstnärer som får pengar för att genomföra en egen idé om utsmyckning till allmänhetens fromma i förorten. ”Konst händer” skall svara mot ett behov och ett väl formulerat önskemål från de boende i området. Först därefter knyts konstnär, arkitekt eller annat proffs till projektet för det konstnärliga genomförandet, hela tiden i samarbete med den här utvalda gruppen i bostadsområdet.
Av de utvalda projekten är sju sprungna direkt ur det så kallade civilsamhället, enskilda grupper med ett uttalat önskemål om en träffpunkt, en lokal eller ett torg till exempel. Sju antagna önskemål har kommuner som avsändare och ett projekt är en mix av kommun och civilsamhälle, avslöjade Lena From. Hittills är det mesta förborgat, men Lena lättade en del på förlåten för oss 50-talet Vänner.
I Göteborg är det två projekt som nu får startsignal.

Lena From, foto Björn Rantil

I Tynnered skall Tynneredsskolan stängas om några år. Efter kommunens beslut har hus och allt därtill drabbats av eftersatt underhåll och rent förfall. Den här tydligt nedgångna miljön har främst drabbat ungdomarna i området. Ett svek, enligt Lena From, med elev- och lärarflykt som följd.
Nu satsar Statens konstråd på ett projekt i anslutning till fritidsgården Tyrolen.
Makten över projektet skall ligga hos ungdomarna själva, betonade Lena From.

I Hammarkullen satsar Statens konstråd på det enda inomhusprojektet i ”Konst händer”. Här vill man att Hammarkullebadet skall leva vidare och byggas om efter önskemål från kvinnorna i området. Den grupp kvinnor som är aktiva här har uttryckt bestämda önskemål – mycket färg och i inledningen stöd av en spansk konstnär, som nu deltar aktivt i förstudierna.
Positiva nyheter ur ett spännande projekt i en informativ och givande fortsättning på Vännernas höstprogram. Närmast i tur står nu Osloresan. Succé igen?