Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Smyckeskonstnär

Jelizaveta Suska

Jelizaveta eller Liza Suska är född i Lettland (1989). Hon har en kandidatexamen i metalldesign från Lettlands konsthögskola i Riga. Vid 24 års ålder flyttade hon till Göteborg för att studera. 2015 tog hon examen vid Högskolan för design och konsthantverk (HDK) vid Göteborgs universitet. Hon har också studerat i Tyskland och Japan. 2016 tilldelades hon priserna Amberif Design Award och Dr. Herbert Hofmann Prize vid Schmuck. Liza har ställt ut i Sverige och internationnellt. Hennes arbeten finns representerade i Nationalmuseum, Stockholm, RIAN Design Museum, gallerierna Platina, Four, Beyond (Belgien) och Alice Florianlo (Brazilien) samt i privata samlingar.

Vid första anblicken ser hennes nya arbeten ut att vara frusna, som vore de gjorda av is, men det är bara en synvilla. Hon säger att verken handlar om känslor av nostalgi, ett ögonblick. Hon letade efter ett sätt att materialisera dessa abstrakta fenomen och associationer. Efter en tids forskning utvecklade hon ett eget ämne, som består av två huvudkomponenter: polymer, som är lätt och transparent, precis som ”ett ögonblick”, och krossad marmor, som skapar en illusion av solid sten. I början av processen är materialet hett och dynamiskt och efter ett tag stelnar det. Som en metafor för ett ögonblick som blir till ett minne. 

ENGLISH

Liza (short for Jelizaveta Suska) was born in Latvia (1989). She received her BA from the Art Academy of Latvia in metal design. At the age of 24 she moved to Gothenburg in Sweden to study. In 2015 she graduated from the Academy of Design and Crafts (HDK) at the University of Gothenburg. She was also educated in Germany and Japan. In 2016 she received the Amberif Design Award and the Dr. Herbert Hofmann Prize at Schmuck. Liza has exhibited her works in Sweden and internationally. Her works represented in the Stockholm National Museum of Art and Design, RIAN Design Museum, gallery Platina, Four, Beyond (Belgium) and Alice Floriano (Brazil) and in several private collections.

At first sight, her latest works appears to be frozen, as if made of ice, but that is just an illusion. She says that the pieces she makes are about feelings of nostalgia, a moment in time. She was looking for a way of materializing these abstract matters and associations. After a period of research she came up with her own material, comprising two main compounds: polymer, which is light and transparent, just like ”a moment”, and crushed marble, which creates an illusion of solid stone. In the beginning of crafting each piece, the material is hot and dynamic and after a while it becomes still. Like a metaphor of a moment becoming a memory.