Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo

The Human Animal Connection

”Jag tänker mig att verken och samarbetet mellan konstnärerna Maria Magnusson, Karin Johansson och Leslie Robertson står i förbindelse med Haraways tänkande. Därför att Haraways insisterande på att uppehålla sig vid den mycket gamla relationen mellan människa och domesticerade och vilda djur kompliceras av konstprojektet. Det jag föreslår är att sättet som Magnusson, Johansson och Robertson avbildar fotografiskt, hur de aktiverar familjealbumsbilder och äldre fotografiska konventioner för porträtt och sättet som de ställer ut sina verk adderar ytterliga lager till de redan så trassliga förbindelser som finns mellan människa och djur.”

Ovan utdrag ur Camilla Larssons text: När arter möts i en konstutställning; anteckningar om samarbetsprojektet: The Human Animal Connection.