Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Gibca Extended 1, The whole is other than the sum of the parts
— Linda Hofvander

På svenska

The whole is other than the sum of the parts

The whole is other than the sum of the parts is a quote by Gestalt Psychologist Kurt Koffka. He claims that the reading of something is separated from the components – the mind creates a whole with its self-organising tendencies.

The whole is other than the sum of the parts is also the title of Linda Hofvanders exhibition at Gallery Konstepidemin. In her photographic work the narrative fragments of traces from actions and displacements are given its own leeway. The images have passed through the analogue camera apparatus and are an actual recording of what took place. The viewer meets constructions that can be interpreted and props that can be put to doubts. The images encourage re-evaluations of the ideas around the photographic image and the real.

Linda Hofvander received a MFA in Photography at the School of Photography, University of Gothenburg, in 2010 and a BFA in photography at the London College of Communication, University of the Arts, London in 2006.

She has had solo exhibitions in Stockholm, Paris, Oslo, Helsinki, Gothenburg and Malmö and has participated in group exhibitions such as The Visible. Contemporary Swedish Photography at Artipelag, New Nordic Photography at the Hasselblad Center and Scandinavian Forest at Akershus Kunstsenter in Norway. She is current with her book I am silver and exact, Art and Theory Publishing in 2015 and has previously published the book Ways to describe, raketa press 2010. Hofvander represented by Cecilia Hillström Gallery, Stockholm.

Linda Hofvander is invited by Galleri Konstepidemin and  Annika von Hausswolff. The exhibition is a part of GIBCA extended. The project is implemented with the help of Gothenburg Culture Grant Pronto.

In English

Under höstens två första utställningar blir Galleri Konstepidemin en del av GIBCA Extended som i sin tur är ett program i Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA).

Galleri Konstepidemins medverkan på Gibca Extended, består av två utställningar.
Första utställare är Linda Hofvander från 9–27 sept. Linda intresserar sig för det specifika hos fotografiet som bild och objekt. Hennes arbeten utforskar representationen och tar ibland skulpturala former.

_________________

The whole is other than the sum of the parts

The whole is other than the sum of the parts, är ett citat av gestaltpsykologen Kurt Koffka. Han menade att läsningen av något var fristående från dess olika beståndsdelar – att sinnet skapar en helhet med dess självifyllande tendenser.

The whole is other than the sum of the parts, är även titeln till Linda Hofvanders utställning på Galleri Konstepidemin. I de fotografiska verken syns spår av handlingar och förskjutningar där narrativa fragment får ett eget spelrum. Bilderna har passerat den analoga kamerans apparatur och är en faktisk registrering av vad som ägt rum. Åskådaren möter tolkningsbara konstruktioner och rekvisita utsatta för tvivel. Här utvärderas idéer kring den fotografiska bilden och vad som är verkligt.

Linda Hofvander tog sin MFA i fotografi vid Högskolan för fotografi, Göteborgs Universitet 2010 och en BFA honours i fotografi vid London College of Communication, University of the Arts London 2006. Hon har haft separatutställningar i Stockholm, Paris, Oslo, Helsingfors, Göteborg och Malmö och deltagit i grupputställningar som till exempel Det Synliga. Samtida Svensk Fotografi på Artipelag, Ny nordisk fotografi på Hasselblad Center och Scandinavian Forest på Akershus Kunstsenter i Norge. Hon är aktuell med sin bok, I am silver and exact, Art and Theory Publishing 2015 och har tidigare gett ut boken Ways to describe, r a k e t a press 2010. Hofvander representeras av Cecilia Hillström Gallery, Stockholm.

Galleri Konstepidemin tillfrågade Annika von Hausswolff att bjuda in en konstnär och Linda Hofvander blev hennes val. Lindas utställning är en del av GIBCA extended. Projektet genomförs med hjälp av Göteborgs Kulturförvaltnings projektstöd Pronto.

_____________________

Under Gibca Extended´s andra period 3 – 25 okt, kommer Annika von Hauswollff att ställa ut. Annika von Hausswolff använder sig av fotografi som teknik och teori och har arbetat med frågeställningar som berör identitetspolitik, psykoanalys och maktstrukturer.

Samhällsutställningen, skapas i dialog med Klas Eriksson som arbetar med performance och bildskapande ur ett populärkulturellt perspektiv.

Dokumentation från biennalhändelser kommer att visas Galleriets lounge. Fri entré.

Välkommen!

Kontakt. Ulla Mogren galleri@konstepidemin.se