Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

BU
— Helene Billgren, Stefan Uhlinder

På svenska

Our exhibition BU will be based on artwork from the 80’s made at Valand Academy but it will also contain brand new art. We hope that this will provide a view over our development and an interesting insight into what was artistically made in the innovative 80’s.

We, Stefan Uhlinder and Helene Billgren, had our debut exhibition 1985 at Rotor, an art gallery that was established 1984 by students at Valand. 1995, we had a ten year anniversary with a common exhibition at Olle Olssonhuset.

Now thirty years have passed since the exhibition at Rotor took place and we are looking forward to a new reunion at Galleri Konstepidemin, not least since we both have connections to Gothenburg through Valand Academy. Also Helene grew up here and has been active with a studio at Konstepidemin, which makes us thrilled to be able to exhibit at this very place.

A selection of artwork from the debut exhibition will be displayed together with some new, and also a common project in which we work with wallpaper. The exhibition will also contain photo material and some items from the time at Valand.

In English

Vår utställning BU  kommer att baseras på verk från åttiotalet gjorda på Valands Konsthögskola och verk som är helt nyproducerade. Vi hoppas att detta ska ge en bild av vår egen utveckling och en intressant inblick i vad som gjordes konstnärligt på det nydanande åttiotalet.

Under hösten 1984 startade elever på Valands Konsthögskola studentgalleriet Rotor där vi, Stefan Uhlinder och Helene Billgren, visade vår debututställning våren 1985.  År 1995 hade vi tioårsjubileum med en gemensam utställning på Olle Olssonhuset.

Trettio år har passerat sedan utställningen på ROTOR och nu ser vi fram emot en ny reunion på Galleri Konstepidemin, eftersom vi båda har kopplingar till Göteborg. Vi båda som elever på Valands Konsthögskola och Helene även med uppväxt i Göteborg och varit verksam med ateljé på Konstepidemin, vilket gör oss särskilt glada att få ställa ut just där.

Ett urval av verk från debututställningen kommer att visas tillsammans med nya verk och ett gemensamt projekt där vi jobbar med tapet. Utställningen kommer även att innehålla mycket fotomaterial och diverse objekt från Valandstiden.

http://www.helenebillgren.com/

http://www.stefanuhlinder.se/