Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

…och så skenet, annars är det inte värt det
— Ida Thunström

På svenska

Ida Thunström was born in Stockholm, Sweden in 1979. She has a BA in Art History and Philosophy and studied art in Sweden, Finland and The Netherlands. She holds a degree in fine arts from the Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Her main mode of expression is drawing, mainly in charcoal, which she mixes with photography and fragments of texts. Most of her texts, pictures, photographs and forms have recurring symbols found through her artistry. Her work is always in a state of change, in a mutual interaction between the artist and the surroundings, constantly being reshaped by its current context, but also influencing its immediate environment. Today she lives in Malmö, Sweden, but her work has been exhibited in several different countries, as The Netherlands, Bulgaria and Japan.

In English

Är ondska i sig ett slags utslocknande, ett amoraliskt nedbrytande med skapandet som enda motkraft?

I ett myller av fotografier, text och teckning, inspirerad av PO Enqvists roman Nedstörtad ängel, skapar Ida Thunström ett eget gestaltande system, och bjuder in besökaren att ta del av ett kaotiskt men högst aktuellt resonemang om människans väsen. Med fragment och skärvor av bilder och texter bygger Ida upp en historia samtidigt som en dialog förs med Galleriets Pannrums starka utryck.

Ida Thunström är född i Stockholm (1979). Ida har studerat konst i Sverige, Finland och Nederländerna på Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam. Hon har även studerat konstvetenskap och filosofi. I sin konst använder sig Ida av teckning, främst med kol som hon blandar med fotografi och textfragment. Återkommande bilder och ord löper som en röd tråd genom alla hennes verk, upphackade och sammansatta i nya helheter. Ida är för närvarande baserad i Malmö.