Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Second Circle
— Niclas Hallberg

Second Circle har vuxit fram och utgår från mina erfarenheter som jag genomgått i mig själv, det senaste året. Vem jag är och varför jag är, och behandlar frågor om identitet, maskulinitet, individualitet och mänsklighet. Second Circle är en tvåkanals videoinstallation som delvis arbetats fram under en ateljévistelse på Lichtenberg Studios i Berlin 2014. Verket kompletterats med en ny video till utställningen på Konstepidemin. Ljudet i verket är från ett projekt som heter, See with ears, som producerades under samma ateljévistelse. Jag har fokuserat på ljud och ljudinspelningar från det offentliga rummet och offentliga utsmyckningar där människor passerar utan att uppmärksamma atmosfären och energin som platserna och skulpturerna kan utstråla.

Niclas Hallberg arbetar med video, foto, installation och performance. Hans ofta experimentella verk berör frågor om identitet, manlighet och mänsklighet. I många arbeten använder han sig själv som aktör och därigenom skapas en känsla av intimitet och individualitet.

http://www.niclashallberg.se/