Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

Angående HUS nr 10 
— Mona Wallström

Angående HUS nr 10 

När jag lyfter blicken från arbetet i min ateljé och ser ut genom fönstret är det där, Hus nr 10. Mina tankar har studsat mot byggnadens fasad i 20 år, men upptäckte det alldeles nyss. Det blev utgångspunkten för det projekt som visas här.

Huset har en egen historia. Det var en av de byggnader som bildade ett epidemisjukhus, en verksamhet som inte finns där längre. Det går inte att förbise de öden och händelser, som utspelats här. Tragiken med sjukdom och död naturligtvis, men sjukhuset var också känt som en omtyckt arbetsplats.

Medicinhistoriska museet, en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, var en källa mer för inspiration än information. Fascinerade var den utrustning med sina förpackningar, som läkare använde vi patientbesök. Lådor och etuier hade getts lika mycket omsorg, som utrustningen själv.

När jag sökte information om epidemier kom jag in i den färgstarka världen av bakterierna. De finns i många olika former, men har i princip ingen färg alls. De färgas dock för att bli mer synliga. Förvånande är att samma bakterie kan ha olika färg beroende från vilket forskningscenter i världen informationen kommer.

I detta smyckeprojekt ville jag, som form, endast arbeta med halssmycken. Här finns mer utrymme för rymd, volymer och vikt. Rörligheten som kan åstadkommas genom länkning av smyckets olika delar är spännande och ger möjlighet till flera beståndsdelar att interagera med varandra. Detta blev en väsentlig komponent i det slutliga verket. Det uppstod överraskningsmoment i övergången från ett avbildande till ett bärbart objekt, en oväntad transformation från en tolkning till en annan under själva handhavandet.  Detta ögonblick av förvåning är en tydligt medverkande faktor i alla verken.

Mona Wallström

Utställningsprogram (mer info om detta program inom kort)

6.4 Vernissage kl 12 och invigning  kl 13 av Love Jönsson

27.4 Halvdagsseminarie:
Föreläsning av Iaspisstipendiaten Johanna Zellmer m.fl.
Visning av utställningar av Mona Wallström

27–28.4 Extra utställningar under två dagar i Garaget och Hus 8