13 festivalen

Foto: Paul Wierbinsk och Mariana Nobre Vieira

Utforska performancekonst tillsammans med svenska och internationella konstnärer under 13FESTIVALEN på Konstepidemin. Seminarium, workshops och massor av performancekonst! 

PROGRAM

4 januari
10.00-12.00 och 13.00-15.00 Seminarium med Fredric Gunwe

5 januari
10.00-12.00 workshop med Justyna Scheuring
10.00-12.00 workshop med Stina Force
14.00-22.00 Program med performance Detaljerat progam kommer inom kort!

6 januari
10.00-12.00 workshop med Justyna Scheuring
10.00-12.00 workshop med Stina Force
14.00-20.00 Program med performance Detaljerat progam kommer inom kort!


Deltagande konstnärer 13Festivalen 2018:
Adam Haugbak, Agnes Gry, Amalia Bille, Anna-Sara Åberg, Anastasia Savinova, Anna Gustavsson, Annikki Walhöö, Attila Urban, Benedikte Esperi, Anna Hulth, Anna Svensdotter /Berit Jonsvik, Björn Erik Haugen, Carina Fihn, Caroline Nordell, Clara J:son Borg, Christin Wahlström/Lovisa Johansson, Dan Fröberg, Daniel Djamo, Dennis Romanowski, Elina Flyrin, Flora Könemann, Fröydi Laszlo/Ilona Huss Walin /Karin Blixt, Gülbeden Kulbay, Gustav Leijelin, Hanna Hilmersson Landgren, Hanna Storm, Helen Goodwill,, Helena Marika Ekenger, Henrik Persson, Ieke Trinks, Jan Matsson, Jimmy Offesson, Joan Low, Johan Zetterqvist, Johanna Valero, Johannes Bergmark Julia Boström/ Camilla Johansson, ,Justyna Scheuring, Katti Lund, Kristina Maric, Krystallia Sakellariou, Leif Skoog/Johan Sunesson, Linnea Jardemark/Marika Sanaksenaho, Lisa Larsdotter Petersson, Maitane Midby, Marie-Louise Stentebjerg, Markus Samnell, Martina Öhrling & Jan Rådvik Mattias Gunnarsson, Mauritz Tistelö, Merituuli Holm, Miranda Lindström Kruse/ Kristoffer Appelvik Lax/Rasmus Doughbjerg/Christina Gratorp, Nadja Itäsaari/Louise & Henke, Oda Sander , Patricia Vane, Paul Wiersbinski, Rakel och Klara Fröberg, Rita Winde, Sandra Božić’/Dragan Strunjaš, Sanna Linell, ,Sanne Skjervik/ Georgios Giokotos/, Sara Collier, Sara Dehi, Sara Lännerström, Sara Rönnbäck, Sara Tjäder, Sebastian Jensen, Simon Torsell Lerin(Lerin/Hystad), Sophie Erlandsson, Stina Johanna Fors, Torbjörn Steiner, Tringa Gashi/ Aron Ageli, Ulla Mogren, Yasu Alsuhaili, Yilei Lioch Ylva Frick, Elin Wikström

Om 13festivalen

13Festivalen startades 2015 av konstnärerna Anna Carlson och Jill Lindström som ett försök att skapa en plattform och en scen för performancekonst i ett utvidgat fält. En gränsöverskridande scen där bildkonstnärer, musiker, ljudkonstnärer, skådespelare, dansare m.fl. kan mötas. Det som knyter dem samman är ett gestaltande som kan betraktas som performativt. Såväl etablerade konstnärer som studerande är välkomna att framträda.

13 festivalen är nu en plattform för performancekonst i ett utvidgat perspektiv. En plats där den konstnärliga handlingen och betraktarens upplevelser i realtid och i ett specifikt rum står i fokus. Genom att visa en stor variation av performanceverk i fråga om utförande, innehåll, tid och bakgrund vill vi utmana den traditionella föreställningen om performancekonst. Här sker möten mellan konstnärer som är verksamma inom fältet på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Vi har valt en inkluderande idé där professionella samsas med studenter och där bildkonstnärer, musiker, dansare och skådespelare verkar på samma scen. Det som knyter dem samman är ett gestaltande som kan betecknas som performativt. Stor vikt lägger vi vid idén om en mötesplats mellan både publik och konstnärer genom att erbjuda platser för samtal, seminarier och workshops. Eftersom alla verk dokumenteras så skapas också ett arkiv med aktuella performanceverk.

Läs mer: 13festivalen.com

Med stöd av:

trans-europe res-artis td
KUN gbg_kultur gbg_kultur