Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Utställning

A Sense of Urgency – Yesterday´s News
— Chim↑Pom, Fumiko Kobayashi, Yoko Asakai, Yuki Okumura

Black of Death (2013)
av Chim-Pom

Det sex-hövdade konstnärkollektivet Chim•Pom har sedan 2005 gjort performance- och videoverk med kraften hos den politiska interventionen och geisten hos ett klassiskt upptåg. De beskrivs ofta som efterföljare till de europeiska situationisterna men framhåller i sin egen biomytografi, det amerikanska teveprogrammet Jackass som främsta inspiration. Utställningen visar filmen, Black of Death (2013), där Chim•Pom tar med sig ett följe av kråkor till platser som har relevans för kärnkraftshaveriet i Fukushima 2011. De övergivna och raserade miljöerna i det jordbävningsdrabbade området, till huvudkontoret för TEPCO, det bolag som drev kärnkraftsverket Fukushima Daichii innan jordbävningen. Bolaget har  huvudansvar för ersättningen till alla de 10 000-tals som är evakuerade från området på obestämd framtid. Med ett förunderligt gott humör driver verket in kaos och natur i den antropocentriska kärnkraftspolitiken. På samma sätt som kråkorna i videon görs till symboler för död och misär så insisterar de också på liv och kapacitet.

Bild: courtesy of OLTA and nap gallery

————————

A Sense of Urgency är en satellit-utställning där verk av fem japanska samtidskonstnärer visas eller belyses mellan den 27 september – 19 oktober på en rad olika platser runt om Göteborg. Bakom initiativet står representanter från Konstepidemin, Institutionen för Kulturvetenskaper, vid Göteborgs Universitet, Röda Sten Konsthall och Naïvité i samarbete med Leif Holmstrand, curator för Translation Theme Park i Malmö. Medverkande konstnärer: Yuki Okumura, Chim↑Pom, Fumiko Kobayashi, Yoko Asakai och Pyuupiru.

———————

Videoprogram, A Sense of Urgency, Bergrummet 27 sept-19 okt

Black of Death 2013 av Chim↑Pom 27 sept–2 okt

Tuning av Yoko Asakai 3 okt-8 okt

NestKasten av Fumiko Kobayashi 9 okt-13 okt

A Short Lecture on Forgetting and Remembering av Yuki Okumura Jun Yang 14 okt – 19 okt

————————

KONSTNÄRER

Yuki Okumuras arbete rör sig kring översättningen som praktik och alla de förskjutningar och sammanbrott som sker när språkets lokala ekologi universaliseras och sprids. Utgångspunkten är språket som en intersubjektiv nödvändighet för samlevnad, där översättningen är en instans där det talande subjektets jag alltid undermineras. I videoverket Jun Yang: A Short Lecture on Forgetting and Remembering dokumenterar Okumura ett konstnärssamtal med den kinesisk- österrikiska konstnären Jun Yang, på ett framträdande i Tokyo. Konstnären är dock bortredigerad ur bild och ljudspår och endast den japanska tolken och en textremsa på engelska framträder med sina meddelanden om glömska, hågkomst och översättning.

Chim↑Pom är ett sex-hövdat konstnärkollektiv som har gjort performance- och videoverk med kraften hos den politiska interventionen och geisten hos ett klassiskt prank sedan 2005. De beskrivs ofta som efterföljare till de europeiska situationisterna men framhåller i sin egen biomytografi snarare det amerikanska teveprogrammet Jackass som främsta inspiration. Utställningen visar Black of Death 2013 där Chim↑Pom tar med sig ett följe av kråkor till platser som har relevans för kärnkraftshaveriet i Fukushima 2011: de övergivna och raserade miljöerna i det jordbävningsdrabbade området, till huvudkontoret för TEPCO, det bolag som drev kärnkraftsverket Fukushima Daichii innan jordbävningen och som fortfarande har huvudansvar för ersättningen till alla de 10 000-tals som är evakuerade från området på obestämd framtid. Med ett förunderligt gott humör driver verket in kaos och natur i den antropocentriska kärnkraftspolitiken.

Fumiko Kobayashi arbetar ofta platsspecifikt med resterna efter människors liv, de ting som lämnas stumma åt entropin. Kobayashi ger röst åt tingen, som genom hennes skulpturkollage bereds nya ordningar att verka i. På Translation Theme Park visas videoverket NestKasten som följer en kamp med och mot tingens tröghet, där ett nedmontering och uppbyggnad blir en del av samma process. Kobayashi pekar på det faktum att föremålen i våra liv framträder som tydligast när de är förlorade, som i det kaotiska spillmaterialet efter tsunamin i Fukushima 2011 som bildar ram för det omfattande verket 1000 Legs, Cultivating Fruits. Kobayashis verk knyter på så sätt an till det nationella katastrofläget som under ytan fortfarande präglar Japan.

Yoko Asakai arbetar med video och fotografi, främst med sociala situationer och med undersökningar av seendets och vetandets praktiker. Ofta använder hon sig av det bildsköna landskapets mättade visualitet, som blicken kan bli både överväldigad och nollställd inför. I videoverket Tuning låter Asakai stämningen av ett piano strukturera ett flöde av bilder som alla tycks skildra ett slags ”efteråt”: efter berättelsens slut, eller efter katastrofen.

Pyuupiru fick sitt genombrott som konstnär vid Yokohamatriennalen 2005 då hon visade installationen och performanceverket LOVE REINCARNATION. Under denna period genomgick hon de första kirurgiska stegen i sin transition från man till kvinna. Övergångar, transformationer och brott är genomgående teman i hennes verk, men gängse bildspråk och begreppsliggöranden av könstransition utmanas också. Den mänskliga kroppen öppnas och stängs, kapslas in och dras ut. Det är en storslagen scen Pyuupiru bygger åt sina verk. Det är ett tvåkönssystems våldsamma kollaps som pågår, men den pågår på det mest grandiosa vis.

——————————-

Föreläsningar och samtal i samband med utställningen

Kroppen som kärnan i verket

Filmvisning och samtal med Pyuupiru, Göteborgs Stadsbibliotek, 13 oktober, kl 18.00.
Pyuupiru 2001-2008 är en dokumentärfilm om den japanska foto- och performancekonstnären Pyuupiru, gjord av Daishi Matsunaga.
Strax före sitt genombrott som konstnär, vid Yokohamatriennalen 2005, genomgick Pyuupiru de första kirurgiska stegen i sin transition från man till kvinna. Genom intervjuer och scener från det intensiva arbetet i ateljén får vi en inblick i Pyuupirus unika arbete kring identitet: ett arbete som befinner sig i en allvarlig strid med tvåkönsmodellens begränsande normer. Efter filmvisningen berättar Pyuupiru själv om sitt liv & sitt arbete som konstnär.

Artist-talk med Yoko Asakai och Yuki Okumura i samtal med Leif Holmstrand, Litteraturhuset, 14 oktober, kl 18.00, visning av Yoko Asakais Tuning.

A Sense of Urgency. Kärnkraft, natur och politik i japansk samtidskonst Gröna rummet, Konstepidemin, 19 oktober, kl 18.00. I samband med avslutningen av utställningen i Bergrummet håller Kajsa Widegren en föreläsning om den samtida japanska konstens reaktioner på och interventioner i kärnkraftspolitiken efter jordbävningen och tsunamin 2011 och de därpå följande sociala, kulturella och ekonomiska effekterna. Kajsa Widegren är forskare och lärare vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet.