Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin Konstepidemin Konstepidemin
Konstepidemin logo
Samtal

Artist-talk: Lesia Pcholka (in english)

På svenska

Lesia Pcholka is a Belarusian artist based in Poland and Germany. Her practice includes photography, video, installations, and archival work. Through research, she preserves, analyses and explores the concept of collective memory; collecting community archives to examine memories from the Soviet past, reflecting on the present social issues and processing political trauma.

From March – May 2023 she is Iaspis resident in Stockholm and will during her residency at IASPIS continue working on the project called VEHA museum, an independent archive for preserving the visual history of Belarus.

30 April -12 May will one image from the VEHA archive be shown on one of the facades at Konstepidemin.

 

In collaboration with IASPIS, the Swedish Arts Grants Committee´s International Programme for Visual and Applied Arts.

In English

Välkommen till ett samtal med den belarusiska konstnären Lesia Pcholka. Hennes praktik omfattar fotografi, video, installationer och arkivarbete. I sin forskning bevarar, analyserar och undersöker hon föreställningar om kollektivt minne genom att samla in lokala arkiv och granska minnen från Sovjettiden, reflektera kring nutida samhällsfrågor och bearbeta politiska trauman.

Från mars-maj 2023 är Lesia stipendiat på IASPIS i Stockholm där hon kommer att arbeta vidare på projektet VEHA-museet, ett fristående arkiv för bevarande av Belarusisk bildhistoria. Mellan 30 april till 12 maj visas en bild från VEHA arkivet, utomhus på en av Konstepidemins stenväggar.

 

I samarbete med IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild och form

Med stöd från/I samarbete med

IASPIS